Annonse

Sterk konkursfrykt i reisebransjen – særlig blant de store

Reiselivsbransjen føler på en stor utrygghet for høsten, noe som gjenspeiles i den siste medlemsundersøkelse NHO Reiseliv har foretatt blant 600 reiselivsbedrifter. Den viser at konkursfrykten stiger på nytt, etter å ha falt frem mot slutten av fellesferien. Andelen som planlegger oppsigelser øker og det er særlig større bedrifter med mange ansatte som møter høsten med oppsigelser. Andelen permitterte er fortsatt høy i reiselivet, og betydelig over snittet. Andelen reiselivsbedrifter som opplever et betydelig omsetningstap gjorde dessuten et byks etter sommeren, og fortsetter å forverres.

35 prosent av reiselivsbedriftene frykter at de vil gå konkurs som følge av coronaviruset. Det er en økning fra 25 prosent i begynner av august. På det meste var konkursfrykten oppe i 63 prosent i mars, men falt utover våren.

Brutt ned på bransje sier: 

35 prosent av hotell og overnattingsbedriftene at de frykter konkurs

42 prosent av servering og uteliv at de frykter konkurs

41 prosent blant destinasjonsselskapene at de frykter konkurs

43 prosent av opplevelses- og kulturbedrifter at de frykter konkurs

Den økende konkursfrykten kommer trolig etter at en grei fellesferie for mange bedrifter, er erstattet av nye smittevernrestriksjoner fra myndighetene, et stadig rødere Europakart og en fortsettelse av maksgrensen på 200 deltagere ved konferanser.

Fylkesvis er det spesielt reiselivsbedrifter i Trøndelag som frykter konkurs, men også i Rogaland, Oslo og Troms og Finnmark er konkursfrykten særlig høy. 

Av bedriftene som svarer at de frykter konkurs, sier halvparten at de tror det vil skje før året er omme. Halvparten av overnattingsbedrifter (49 prosent) og over halvparten av serveringsbedrifter (53 prosent) tror dette vil skje før året er omme. 

Konkursfrykten er markant større blant reiselivsbedrifter med flere enn 50 årsverk (55 prosent), som illustrerer at potensielt mange arbeidsplasser er i fare.  

Annonse
Annonse
Annonse