Annonse

Sterk mars for hotellene

 - Vi bør kunne få et meget bra første halvår i Bergen, sammenlignet med fjoråret, sier Kjetil Smørås.

 Hotellene i ”stor-Oslo” noterte seg for hele 29 % vekst i RevPAR i mars, fra mars ifjor. Seks VM-dager og noe ulik plassering av påskedagene de to årene, gjør at tallene fra STR Global i 2010 og 2011 ikke er helt sammenlignbare.

 HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

 - Oslo hadde en veldig sterk vekst. Hovedårsakene til dette er effekten av Ski-VM, samt at siste uken av mars ifjor var svak på grunn av nærheten til påsken. I tillegg var helgetrafikken til Oslo veldig god iår, blant annet med landskamp i fotball mellom Norge-Danmark. I sum gir dette en veldig positiv effekt.

Ordene tilhører Christian Gamsgrø, Director of Revenue Cluster Operations i Nordic Choice Hotels. Han kunne også glede seg over tallene fra Bergen. Her var det 22 % høyere RevPAR i mars iår enn i mars ifjor blant hotellene som rapporterer til STR Global. Bak det tallet ligger det en beleggsvekst fra 54,4 til 62,9 %.

- I Bergen fortsetter den fine utviklingen vi har sett over en lengre periode, og ”påske-effekten” er naturligvis en bidragsyter også her. Stengte rom på Radisson Blu Royal Hotel påvirker dessuten. Det som er ekstra hyggelig å se for vår bransje er jo at hotellene klarer å konvertere den økte etterspørselen til bedre priser enn det vi har sett de siste månedene, kommenterer Christian Gamsgrø.

I byen mellom de syv fjell fikk man selvsagt ingen drahjelp fra ski-VM. Kanskje heller ble det en negativ effekt.

- Uvanlig lav aktivitet i VM-perioden, kommenterer Kjetil Smørås (bildet), mannen bak Augustin Hotel og Hotel Grand Terminus. Han peker også på at vinterferiene var spredd utover mange uker.

Smørås er likevel svært godt fornøyd med veksten i mars og totalt hittil iår.

- Men vi må alltid ha i mente at vi ikke kan se totalbildet før vi har sett hva april har å by på. Mars og april må som oftest ses i sammenheng. Viktig er det likevel for byen at de tre første månedene viser bra vekst i etterspørselen sammenlignet med 2010.

Smørås sine to hoteller bidro i aller høyeste grad i totalbildet.

- I egen virksomhet har vi opplevd utrolige 40 % økning i inntektene i mars, og Grand Terminus endte på 74 % belegg.

Fjoråret var preget av askeproblemene fra Island. Kjetil Smørås viser til at dette påvirket hotellene negativt de siste ukene av april og noe inn i mai 2010.

- Vi bør kunne få et meget bra første halvår i Bergen, sammenlignet med fjoråret, konkluderer han.

Stavanger sterkest

Stavanger (med Sandnes og Sola) har, i likhet med stor-Oslo (14,2 %) og Bergen (12,7 %), tosifret prosentøkning i RevPAR akkumulert iår. Bak oljebyens 10,2 % vekst ligger en beleggsøkning fra 58,7 til 63,7 %. For mars måned gikk belegget opp fra 63,5 til 70,1 %.

- Stavanger leverer de sterkeste beleggstallene av de største byene, og det er med 400 nye rom i markedet sammenlignet med fjoråret.  Det er ofte slik at aktiviteten i oljebransjen følger prisutviklingen på olje. Midtuken er nå stort sett fullbooket hele tiden, så vi forventer å se en mer positiv utvikling på snittpris i Stavanger-markedet fremover, sier Christian Gamsgrø som også titter litt bak tallene. 

- Da ser vi at fremgangen i midtukene ”skjuler” tilbakegangen i helgene. Så de nye rommene i markedet er ennå ikke absorbert i fritidssegmentene.

 Trondheim har en grei utvikling i mars og akkumulert iår, men er ikke helt på høyde med Bergen, Oslo og Stavanger. Trønderhovedstaden var den eneste som hadde nedgang i pris (-1,8 %) i mars og har dessuten lavest akkumulert prisutvikling.

- Trondheim har hatt en jevn, fin vekst i alle segmenter i mars, men skuffer litt på prisutviklingen, sier Christian Gamsgrø. Han peker på NM i janitsjar, som ble arrangert i Trondheim i mars ifjor (april iår) som en av årsakene til prisnedgangen.

 Tromsøhotellene har høyest akkumulert rombelegg (64,1 %). Byen har svakest RevPAR-vekst i mars (+2,9 %) av de største norske byene og er den eneste med negativ RevPAR-utvikling akkumulert. Her er avstanden opp til de ”fire store” betydelig.

- Tromsø er litt på stedet hvil. En av årsakene er at de har et mye mer ”hjemmemarked” enn de andre byene. De påvirkes ikke like mye av eksterne faktorer som det Oslo, Bergen og Stavanger gjør, tror Christian Gamsgrø, som for øvrig ser lyst på utsiktene fremover, totalt sett, for sin kjede, Nordic Choice Hotels.

- Ting ser absolutt ut til å gå i riktig retning. Ordrereserven ut året er sterkere nå enn på samme tidspunkt ifjor. Men det er en del nye hotellrom på vei ut i markedet i de store byene både i 2011 og 2012. Det er litt spennende å se i hvor stor grad disse nye rommene absorberes.

Stort sett pluss i Europa

Internasjonalt hittil iår (kun januar og februar er tilgjengelig) er det fortsatt store og tildels enorme forbedringer sammenlignet med ifjor. Akkumulert er det kun Østerrike, Tsjekkia, Ungarn og Portugal som har negativ RevPAR*-utvikling i Europa. Blant de store nasjonene finner vi Tyskland (+8,5 %), Frankrike (+9,1 %), Spania (+7,1 %), Russland (+7,7 %) og Storbritannia (+3,4 %). I Norden viser alle landene fin utvikling, spesielt Island (+18,2 %), Danmark (+12,6 %), Sverige (+11,1 %). Norge (+8,9 %) og Finland (+ 4,5 %) følger deretter. Det er ikke lett å se noe mønster i beleggsutvikling v.s. prisutvikling i Europa. Ellers i verden er det generelt høyere prisvekst enn beleggsvekst akkumulert i år.

  (*) RevPAR er uttrykt i lokal valuta for de europeiske landene. Ellers er det lokal valuta som gjelder.

 RevPAR (Revenue per available room) = losjiinntekt per tilgjengelige rom fremkommer ved å multiplisere kapasitetsutnyttelse (beleggsprosent rom) med losjiinntekt per solgte rom.

 Når april-tallene for Norge foreligger (rundt 5.mai), vil HRR lage en tabell der mars og april slås sammen. Dermed kan man sammenligne ”mars+april 2010” med ”mars+april 2011. Tabellene vil publiseres i nettartikkel og i papirutgaven.

2011 akkumulert (januar + februar + mars)

 
Rombelegg
Gjennomsnitt rompris***
RevPAR

Akk. Jan.-Mar.2011
Akk. Jan.-Mar.2010
Endring i %
Akk. Jan.-Mar.2011
Akk. Jan.-Mar.2010
Endringi %
Akk. Jan.-Mar.2011
Akk. Jan.-Mar.2010
Endringi %

Bergen
57,3 
52,7 
8,8 
891,78 
860,83 
3,6 
511,40 
453,84 
12,7 

Oslo**
61,0 
55,8 
9,3
971,88
930,15
4,5
592,53
518,89
14,2

Stavanger *
63,7
58,7
8,5
1 064,72
1 048,25
1,6
678,46
615,76
10,2

Tromsø
64,1
65,7
-2,4
838,53
824,92
1,7
537,65
541,74
-0,8

Trondheim
58,6
54,5
7,5
845,48
843,67
0,2
495,21
459,55
7,8

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

Mars

 
Rombelegg
Gjennomsnitt rompris***
RevPAR

Mar. 2011
Mar. 2010
Endring i %
Mar. 2011
Mar. 2010
Endringi %
Mar. 2011
Mar. 2010
Endringi %

Bergen
62,9
54,4
15,7
911,75
860,19
6,0
573,43
467,58
22,6

Oslo**
68,4
57,5
19,1
1 008,98
928,63
8,7
690,57
533,52
29,4

Stavanger *
70,1
63,5
10,4
1 080,81
1 072,53
0,8
757,29
680,87
11,2

Tromsø
62,6
61,8
1,3
827,88
814,96
1,6
517,92
503,42
2,9

Trondheim
66,9
58,2
14,9
860,56
876,37
-1,8
575,53
510,18
12,8

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

Annonse
Annonse
Annonse