Annonse

Stigende optimisme for norsk økonomi - nordmenn vil bruke mer penger på reise


Optimismen for norsk økonomi er stigende, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2018. Den indikatoren som har hatt en av de største økningene dette kvartalet er nordmenns vilje til å bruke penger på reise. Bortsett fra 2013, må vi helt tilbake til første kvartal 2008 for å finne høyere reiselyst.

Det er økt optimisme i alle landsdelene, men spesielt Trøndelag og Nord-Norge skiller seg ut med en kraftig økning fra forrige kvartal. Samtidig med at optimismen har steget i alle landsdeler, har antallet som synes tiden er inne for å bruke penger på større anskaffelser økt sterkt siden forrige måling.

– Det er et sterkt signal at optimismen nå er bredt forankret over hele landet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Hovedindikatoren er stigende, og økningen fra fjerde kvartal i fjor og til nå, viser at vi snart er på det samme nivået som før oljeprisnedturen i 2014. Den indikatoren som har hatt en av de største økningene dette kvartalet er nordmenns vilje til å bruke penger på reise.

– Dette kan henge sammen med at nordmenn totalt sett føler seg økonomisk tryggere. Reallønnsveksten har vært svak de to siste årene, noe som nok har bidratt til at folk har holdt igjen på forbruket sitt. Samtidig var den norske kronen sterkere i forhold til dollar og euro da målingen ble foretatt, enn ved forrige kvartal. Dette kan ha bidratt til at vi er mer positive til å bruke penger på reise og ferie, sier Kreutzer.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi, og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

 

Annonse
Annonse
Annonse