Annonse

Største luftfartskrise siden 2.verdenskrig

COVID-19 utbruddet har ført til en krise for europeiske lufthavner som vi ikke har sett noen gang tidligere, ifølge Airports Council International (ACI) Europe. Lufthavnorganisasjonen beregner at passasjertrafikken kommer til å bli redusert med 13,5% i årets tre første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. For 2020 som helhet regner de med 7,5% redusert passasjertrafikk.

Mange flyselskaper har nå akutte problemer, bookingene er kraftig redusert. Det forventes at de forskjellige nasjonale regjeringene tar grep for å sikre at rutetilbudet kan opprettholdes.  

USAs regjering vil stoppe flytrafikken fra Schengen-området (som også omfatter Norge) i 30 dager fra fredag 13.mars ved midnatt. Utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste 14 dagene før de etter planen skulle ankomme USA, vil nektes adgang.

Det første tilfellet av coronaviruset i Norge ble bekreftet på kvelden 26. februar, flytrafikken gikk umiddelbart ned med 5 prosent de siste dagene av februar. Denne trenden har fortsatt, og den første uken av mars var det en tydelig nedgang i den totale trafikken på Avinors flyplasser.

- Vi ser en klar nedgang i flytrafikken i begynnelsen av mars, og vi venter at dette vil fortsette så lenge vi har situasjonen med coronaviruset. Det er vesentlig færre reisende til og fra norske flyplasser enn hva som er normalt, og årsaken er coronaviruset, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Ved Skandinavias største lufthavn, i København, merkes følgene av coronakrisen enda sterkere. – Dette er noe vi aldri har sett tidligere. Situasjonen utvikler seg mye raskere og mer dramatisk enn under finanskrisen, etter 9./11, askeskyen og alle andre hendelser som har hatt innvirkning på luftfarten siden Annen verdenskrig, sier Thomas Woldbye, adm.dir. ved Copenhagen Airport.

Samtidig meldes det om stor etterspørsel etter privatfly, både innen Europa og interkontinentalt.

Annonse
Annonse
Annonse