Annonse

Styreleder på selje hotel dømt til 6 1/2 års fengsel

Den tidligere styrelederen på Selje Hotel er dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha satt fyr på hotellet i Sogn og Fjordane i november 2016.

Styrelederen fikk ett års fengsel i tingretten, men straffen ble skjerpet til seks og et halvt år i Gulating lagmannsrett. Han anket til Høyesterett, som nå har forkastet anken og dommen fra Gulating lagmannsrett blir stående. Dermed må han sone seks og et halvt år i fengsel for brannstiftelse og grovt forsikringsbedrageri.

I Sogn og Fjordane tingrett ble broren, som var hotelldirektør, dømt til fengsel i fem og et halvt år. Han anket ikke dommen og soner for tiden straffen.

Høyesterett tok utgangspunkt i at lovbruddet gjaldt et tilfelle av ildspåsettelse der gjenoppbyggingskostnaden var anslått til 93,7 millioner kroner. Det var også skjerpende at gjerningen ble gjort sammen med en annen, og var planlagt og gjennomført over tid, heter det i Høyesteretts beslutning.

Tre svensk-tyrkiske Akcay-brødre drev og eide Selje hotell fra 1. januar 2014 til bygningene ble totalskadd i brann 25. november 2016.

Det var ekteparet Gerd Kjellaug og Harald Berge som bygget opp Selje Hotel og utviklet det til et thalasso spa-hotell. De drev hotellet fra 1976, og ble eiere i1983. Da de nådde pensjonsalderen ønsket de å selge hotellet, til slutt kom storfamilien Akcay fra Stockholm inn som nye eiere i 2014.

 

Annonse
Annonse
Annonse