Annonse
Pakkereiseloven gir forbrukerne en helt særegen beskyttelse før og på reise, men regelverket som sørger for den gode forbrukerbeskyttelsen har store svakheter skriver Astrid Bergmål. Foto: Torstein Bøe / NTB
Synspunkt

Pakkereiseloven og reisegarantiordningen må endres

Astrid Bergmål er leder i Virke Reiseliv.

SYNSPUNKT. Vi har i forbindelse med koronapandemien sett tydelig de uheldige konsekvensene av dagens pakkereiselov og innretning av reisegarantiordningen. Tiden er inne for å gjøre endringer. Uten endringer er vi bekymret for at mange vil vegre seg for å selge pakker fremover og at dagens lovverk vil være til hinder for restart og nyetableringer i reiselivet etter pandemien. 

Pakkereiseloven gir forbrukerne en helt særegen beskyttelse før og på reise. Reisegarantiordningen beskytter forbrukerne om selskapet som har solgt reisen går konkurs. Men regelverket som sørger for den gode forbrukerbeskyttelsen har store svakheter. Pandemien har satt et forstørrelsesglass på alle de utfordringene pakkereiseloven og reisegarantiordningen forårsaker for virksomhetene som kommer inn under regelverket.

Særlig har reisegarantiordningen vært en hodepine for mange. Det er mye å utsette på måten garantikravene i dag beregnes og selv om det finnes ulike måter å stille den lovpålagte reisegarantien på for en virksomhet, bringer alle alternativene med seg utfordringer. Særlig er det tøft for nyoppstartede, små virksomheter, som ikke har noe annet reelt alternativ enn å stille hus og hjem i pant om de skal klare å stille garanti.

Virke jobber for å endre regelverket. Opp mot EU for å endre pakkereisedirektivet, som er grunnlaget for pakkereiseloven, og opp mot norske myndigheter for å endre reisegarantiordningen, som Norge selv kan velge innretning på. Og arbeidet kan se ut til å gi resultater. I EU diskuteres nå pakkereisedirektivet på ny, og Virke deltar aktivt i arbeidet med å påvirke, sammen med vår europeiske paraplyorganisasjon ECTAA. I Norge har vi fått gjennomslag for at en ny reisegarantiordning må utredes, og i oktober leverer det regjeringsoppnevnte utvalget sin utredning. Det blir så opp til ny regjering og nytt Storting å følge dette opp videre. Arbeidet i EU vil nok ta tid. Men det er ingen grunn til å vente med å endre reisegarantiordningen i Norge. Dette bør etter vårt syn skje allerede i 2021.

Reisegarantiordningen må innrettes på en måte som i mindre grad binder opp likviditet, som gir bedre forutsigbarhet og setter virksomhetene i en mindre sårbar posisjon. Det finnes andre måter å løse dette på. Vi trenger ikke se lengre enn til Danmark for å finne en innretning som fungerer bedre enn i Norge. Virke har spilt inn forslag til nye løsninger.

Vi ser frem til at utredningen legges frem i oktober og håper den nye regjeringen raskt tar tak i saken og sørger for en ny innretning av reisegarantiordningen. Vi vil også fortsette å jobbe opp mot EU for å få et pakkereisedirektiv og en pakkereiselov som i større grad ivaretar hensynet til alle de som selger pakker bestående av flere reisetjenester.

Annonse
Annonse
Annonse