Annonse

Vi trenger folk på jobb

De aller fleste reiselivs- og serveringsbedrifter her til lands overlever fordi de får noen topper i løpet av et år. For en alpinbedrift er det vinter- og påskesesongen, for en serveringsbedrift er det kanskje perioden med uteservering og julebordsesongen som gjelder, mens noen hoteller henter mye omsetning i løpet av sommermånedene. Noen, som min havfiske- og overnattingsbedrift, er avhengige av at utenlandske havfiskegjester finner veien til oss fra vårfiske starter, til tidlig høst.

Fordi sesongene er så variable betyr det at bedriftene er avhengige av å justere antall ansatte på jobb i løpet av året. Derfor henter reiselivsbedriftene inn sesongarbeidere i noen perioder av året for å ta unna de største toppene. Dette kan være studenter eller personer som leter etter deltidsjobb, men også mange utenlandske, hovedsakelig EØS-borgere, ønsker å jobbe i Norge deler av året. Bedriftene har gjerne en fast stab av utenlandske arbeidstagere som kommer tilbake sesong etter sesong og utgjør en viktig del av bedriftens kompetanse og arbeidskraft.

Uten sesongansatte ville ikke driften gått rundt. For mange er omsetningen de får i høysesongen det de skal leve av resten av året. Sesongarbeiderne sikrer helårsarbeidsplasser for de som bor og jobber i lokalsamfunnet, slik at bedriftene kan ha folk på jobb også i de stille månedene. For Distrikts-Norge er denne modellen gunstig. Den sikrer lokale arbeidsplasser og gode skatteinntekter rundt om i hele landet. På den måten er reiselivet kommunens beste venn.

Nylig snakket jeg med en hotellsjef for et historisk hotell på Vestlandet, som beskrev det hele godt: de henter inn 200 sesongarbeidere som er helt nødvendig for å ta unna sommersesongen, og er helt avgjørende for å beholde de 70 andre ansatte som bor i bygda og som har jobb på hotellet hele året. Nå for tiden må imidlertid dette hotellet avvise bookinger fordi de ikke får lov til å hente inn sesongarbeiderne. Dette er et stort problem for mange reiselivsbedrifter. Noen vil kanskje innvende at nordmenn kan dekke disse ledige stillingene. Og med stengte grenser har NHO Reiseliv jobbet med NAV for å øke rekrutteringen av ledige folk til slike jobber. Men svaret fra våre medlemmer er ikke oppløftende: Det er ikke lett å få en kokk, servitør eller hotellansatt fra storbyene til å flytte til distriktene for jobb i kun noen måneder. Og når hjulene er i gang igjen, vil det være rift om arbeidskraft som har erfaring og kompetanse fra bransjen både i bygd og by. Å ansette arbeidskraft helt uten erfaring og kompetanse fra reiselivsbransjen, er både tid- og kostnadskrevende. Det vil i tillegg gi belastninger som bedriftene kanskje ikke er i stand til å bære, slik situasjonen er i dag.  

Særdeles viktig at regjeringen følger gjenåpningsplanen

Selv om en god sommersesong ikke er nok til å bøte på skaden fra korona, er norsk reiseliv nå helt avhengig av å få god omsetning de neste månedene. Først da kan de begynne prosessen med å gjenreise seg etter pandemien. Derfor trenger de nå tilgang på to ting: ansatte som kan hjelpe å ta unna årets topp i sommer, og flere gjester. Også utenlandske.

For at det skal skje, er det særdeles viktig at regjeringen følger gjenåpningsplanen den selv har lagt frem. Ifølge denne planen kan Trinn 3 iverksettes i midten av juni, der det blant annet åpnes for «prioriterte grupper arbeidsreisende». På et seminar i regi av NHO Reiseliv gjentok dessuten statssekretær Saliba Andreas Korkunc at ettersom flere og flere europeiske land kommer langt på vei med vaksinering, vil disse bli såkalte «gule land», som også betyr at ansatte kan komme inn uten å sitte i karantene. Dette vil åpne for at reiselivsbedriftene kan hente inn sårt trengte ansatte, og dermed ta imot flere gjester. Jo før, jo bedre, for det er nå folk bestiller sommerferien.

Et forutsigbart opplegg rundt vaksinepass er også viktig. For det er ikke bare norske gjester som har lyst å feriere i Norge i sommer. Vi kan vinne mange av de fullvaksinerte gjestene fra vestlige land i sommer, og derfor er det viktig at det praktiske og rettigheter rundt koronapasset klargjøres så raskt som mulig. Det vil kunne gi en stor vitamininnsprøyting til sulteforede reiselivsbedrifter over hele landet i månedene som kommer.

Etter en lang og tung periode, er hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter over hele landet klare til å starte gjenreisningen av bransjen. Vi lever av at folk møtes, og endelig skal folk få lov til akkurat det. Da er det viktig at reiselivet ikke må leve med unødige restriksjoner på drift og marked ett sekund lenger enn nødvendig.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse