Regjeringens strømpakke må forbedres, ellers får vi en ny krise

Publisert: 23. september 2022 kl 10.24
Oppdatert: 23. september 2022 kl 11.25

Regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet, med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning, antas å kunne hjelpe rundt 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Ved siste årsskifte var det registrert ca. 60.000 bedrifter med over 10 ansatte her i landet.

Alle bedrifter, der strømprisen utgjør mer enn 3 prosent av total omsetning, skal kunne søke om strømstøtte fra staten. Bedrifter kan få dekket 25 prosent av strømregningen over 70 øre per kWt, men må gjennomføre en energikartlegging av eget strømforbruk for å kunne få støtte. Dersom de i tillegg kan vise til at de har gjennomført konkrete strømsparingstiltak, vil støtten øke til 45 prosent over 70 øre.

Næringsminister Vestre har argumentert med dagens lave arbeidsledighetstall for ikke å lage en direkte støtteordning for bedriftene. Derfor er det totale støttebeløpet i regjeringens forslag lavt, slik at ordningen ikke vil få særlig betydning for mellomstore og store bedrifter. Resultatet kan bli konkurser og stigende arbeidsledighet.

For selv om arbeidsledighetstallene er lave i dag, viser f.eks. en fersk undersøkelse at 6 av 10 medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke forventer at høye energipriser vil påvirke sysselsettingen deres negativt.

Nærmere halvparten av medlemsbedriftene i NHO Reiseliv sier strømkostnadene nå gjør et stort innhugg i driftskostnadene. Deres siste medlemsundersøkelse viser at det økte kostnadsbildet fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet:

1 av 3 må redusere sine åpningstider 

16 prosent frykter de må nedbemanne 

Annonse

35 prosent frykter for bedriftens fremtid. Innen serveringsbransjen frykter hele 44 prosent for bedriftens fremtid.

Strømpakken inneholder også en lånegarantiordning, Staten garanterer for 90 prosent av strømlån. Ordningen skal hjelpe bedriftene med å håndtere de store strømregningene til de kan benytte det nye fastprisregimet, som regjeringen har lagt opp til gjennom skatteendringer.

Mange av tiltakene vil ikke gi umiddelbar effekt for de som sliter mest med de skyhøye strømutgiftene. At staten tilbyr lån til forbruk, er det motsatte av det som regnes som fornuftig i privatmarkedet, det vil bare føre til enda mer gjeld for bedrifter som sliter i utgangspunktet.

Til forskjell fra myndighetene i de fleste andre land, håver Den norske stat nå inn enorme milliardbeløp på dagens høye energi- og strømpriser. Forslaget fra regjeringen er derfor for puslete, når næringslivet i praksis er blitt pålagt store ekstraskatter på grunn av at strømregningen er steget til det mangedoble. Små og mellomstore bedrifter kan få problemer med i hele tatt å få tilgang på støtte, fordi opplegget er gjort byråkratisk og vanskelig tilgjengelig. Stortinget må nå ta tak og forbedre ordningene, å fjerne elavgiften for en periode, vil også hjelpe mange, raskt.

Hans Kristiansen, redaktør 

Ledige stillinger – reiseliv