Annonse

Ingen streik!


 

Det blir ingen streik i hotell- og restaurantbransjen. Partene kom til enighet mandag formiddag etter megling 9 timer på overtid.

– Meglingen har vært utfordrende, men vi er tilfredse med at vi unngikk en konflikt, sier forhandlingsleder for NHO Reiseliv, Jostein Hansen.

Forslaget innebærer et tillegg til alle på 2 kroner. Satser for 2 års praksis heves ytterligere med kr 0,50 per time. Satser for 4,6,8 og 10 års praksis heves med kr 1 per time.

– Vi er innenfor rammen som ble lagt i frontfaget, sier Jostein Hansen.

Oppgjøret går nå til uravstemning.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse