Annonse

Verden snudd på hodet

For noen få uker siden gikk diskusjonen høyt om overturisme og hvordan turismen til Norge skulle begrenses, om vi f.eks. skulle innføre turistskatt. Noen mente til og med at folk som reiste med fly burde føle skam og at det var viktig å sette en sluttdato for olje- og gassnæringen.

Plutselig ble alt snudd på hodet på grunn av et virus, som gikk til angrep, i en del av Kina de fleste europeere aldri hadde hørt om. Turismen og reiselivet generelt ble lammet, de fleste fly ble satt på bakken og vi så den laveste etterspørselen etter hotellrom og flybilletter noensinne. Samtidig sank oljeprisen til det laveste nivå på 30 år. Aksjemarkedene har kollapset i mange land, ikke minst har hoteller og flyselskaper fått gjennomgå på børsene, flere har sett verdien av selskapene blitt redusert med mellom 70 og 90 prosent.

Myndighetene i Norge, og andre land, har etterhvert gitt økonomisk støtte til bedrifter og privatpersoner for å hindre en konkursbølge. Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet at "ingen bedrift, uansett størrelse, skal risikere konkurs". Den norske regjeringen og partiene på Stortinget, har sagt de vil gjøre alt som er nødvendig for å redde norske selskaper og norske arbeidsplasser gjennom denne krisen. Mange tiltak er rettet mot reiselivsbransjen, som er en av de næringene som er blitt hardest rammet.

Det er viktig for Norge som nasjon at så mange bedrifter som mulig kommer helskinnet gjennom disse store utfordringene. Norge er i den heldige situasjon at vi har økonomiske muskler til å greie dette. Nå må de ressurser som er nødvendige bli brukt for at vi skal komme gjennom krisen uten at bedrifter, arbeidsplasser og folks privatøkonomi blir ødelagt. Så snart krisen er over, forventes en svært rask og sterk vekst, også derfor er det viktig at så mange bedrifter som mulig blir satt istand til å overvinne utfordringene.

H.K.

Kommentar fra HRR nr.2

Annonse
Annonse
Annonse