Annonse
Per-Arne Tuftin, adm. dir. Norsk Reiseliv.

- Vi begynner å frykte at det ikke er noe reiseliv oppe og står igjen før tidligst sommeren 2021

De fleste norske reiselivsbedrifter har en svært lav innbooking for månedene fremover, det bekymrer adm. dir. Per-Arne Tuftin i organisasjonen Norsk Reiseliv. Han frykter en bølge med konkurser i reiselivsbransjen ved årsskiftet. Tuftin oppfordrer regjeringen til å sette av nok midler til internasjonal reiselivsmarkedsføring på statsbudsjettet for 2021, slik at Norge er klar med salgsutløsende markedsføring, når grensene igjen åpnes i Europa.

Hvordan er innbookingen utover høsten?

- Nå er det veldig stor usikkerhet i bransjen, bedriftene har så godt som ingen utenlandske bookinger og veldig få norske utover høsten. Det er noen nordmenn som har booket i helger utover høsten, ellers er det ganske stille. Det samme gjelder på møte-, kurs- og konferansemarkedet, der vi i dag har en øvre grense på 200 deltagere. Mange arrangører som tar sikte på under 200 deltagere, er også forsiktige med å booke, de tør ikke ta risikoen for at det skulle komme smitte på et arrangement de er ansvarlige for. Alt dette gjør at vi egentlig er på full fart tilbake til den situasjonen som var på vårparten. Det eneste som går sin vante gang er jobbrelaterte reiser, selv om mange firmaer ber sine ansatte om kun å reise når det er strengt tatt nødvendig. Så høsten er usikker, og det er ingenting som taler for at det skjer noe i positiv retning med det aller første. Vi begynner å frykte at det ikke er noe reiseliv oppe og står igjen før tidligst sommeren 2021, og det er ikke sikkert det er det da heller. Alt avhenger av om det kommer en vaksine som; 1: virker og 2: kan distribueres til så mange som overhode mulig.

Har du inntrykk av at mange reiselivsbedrifter frykter å gå konkurs?

- Ja det har jeg. Det ser ut som mange bedrifter kommer til å klare seg nå i høst, fordi de har fått tilgang på tilskudd og låneordninger, men disse lånene skal jo tilbakebetales. Mange bedrifter har så godt som tømt egenkapitalen sin og mange hadde ikke så mye egenkapital før dette heller, så vi er redd for at det kommer en bølge med konkurser når vi runder årsskiftet til 2021. Hvis det da heller ikke er gode utsikter for vinter og vår 2021, og det kanskje også spøker for sommeren 2021, da tror jeg at mange kommer til å kaste inn håndkleet, fordi de ikke greier å betjene banklånene sine. Lån kan avhjelpe situasjonen for kortere perioder, men det som reiselivsnæringen nå trenger er tilgang på støtteordninger ikke flere lån.

Det var jo en viss optimisme før sommeren om at det kom til å ordne seg igjen, men nå er det igjen stor usikkerhet.

Har myndighetenes tiltak for å hjelpe næringslivet truffet reiselivsaktørene?

- Vi har et meget bredt spekter av medlemsbedrifter, men i det store og hele har kompensasjonsordningene vært positive for reiselivsbransjen. De store bedriftene har hatt en øvre grense på hvor mye de har kunnet få, noe som har gitt begrensninger for blant annet hotellkjedene. For andre, mindre bedrifter, har egenandelskravet gjort at de ikke har fått noe særlig ut av kontantstøtteordningen. Den har heller ikke truffet godt nok for destinasjonsselskapene og for sesongbedriftene. Men i det store og hele er medlemmene våre positive til den kontantstøtteordningen som har vært, derfor er vi veldig usikre på fremtiden når den nå skal avvikles. Myndighetene har sagt at det skal komme noe til erstatning for de bransjene som er sterkest berørt av konsekvensene av pandemien og myndighetenes restriksjoner, det gjelder da særlig reiselivsnæringen og eventbransjen.

Hva annet kan myndighetene gjøre for å bedre situasjonen for reiselivsbransjen?

- Det er viktig at regjeringen setter av nok midler til internasjonal markedsføring i statsbudsjettet for 2021. Det må til for at både Innovasjon Norge og reiselivsnæringen skal kunne holde kundene ”varme” i de forskjellige europeiske markedene, men også slik at man, når grensene igjen åpnes, kan komme raskt igang med salgsutløsende markedsføring. Dette er viktig, for det vil ikke være noen oversjøisk turisme å snakke om i 2021. Når grensene igjen åpnes i Europa, kommer alle landene til å konkurrere om det europeiske markedet, da må vi være med, både med profilering og salgsutløsende markedsføring. Dette må gjøres i samarbeide med Innovasjon Norge og den eksportrettede delen av reiselivsnæringen.

Les hele artikkelen i septemberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse