Annonse
Trond Øverås, adm. dir. i Nord-Norsk Reiseliv AS.

Vil satse stort på det norske marked kommende vinter

  • I mediene har det dannet seg et bilde at turismen i Nord-Norge har vært veldig bra i sommer, det er riktig for noen regioner, primært i juli, men bildet er veldig fragmentert. Sommeren ble bedre enn hva vi fryktet, med det var primært juli som var sterk, sier Trond Øverås, adm. dir. i Nord-Norsk Reiseliv AS.

-Da sommeren var over ble bildet noe annerledes, nå er vi tilbake der vi var tidlig i vår. Mange av aktørene ser mørkt på høsten og kommende vintersesong. Vintersesongen i Nord-Norge er gjennom tiår blitt bygget opp å bli årets annen høysesong. Nordlys- og vinterturismen tiltrekker seg vanligvis for det meste utenlandske turister og har etterhvert spredt seg til store deler av Nord-Norge. Vi har hatt kraftig vekst i vinterturismen fra USA, Kina og resten av Asia de siste vintrene. Men også europeiske markeder har hatt fin vekst, som Tyskland og Storbritannia,

Mange reiselivsaktører tar tak i de mulighetene som tross alt finnes og omstiller seg. Deler av produksjonen tilpasses andre typer gjester enn de man tradisjonelt har hatt. Mange produkter og opplevelser har jo i første rekke vært utviklet for utenlandske turister, nå er turistene stort sett norske.

Et av de større tiltakene vi nå gjør er at NordNorsk Reiseliv har gått sammen med de to store reiselivsklyngene i nord, Innovative Opplevelser og Arctic365, om en stor satsing på det norske markedet for den kommende vintersesongen. Da gjør vi markedsanalyse for å velge ut målgrupper, tilpasning av opplevelser og produksjon, samt at vi gir bistand til reiselivsaktørene med markedskommunikasjon. I forlengelsen av dette skal vi kjøre en større markedskampanje, sier Øverås.

Mulig inntektsbortfall på 8,5 milliarder

-I de senere år er det kommet til et stort antall opplevelsesleverandører på destinasjonene i Nord-Norge. Mange av disse har det vanskelig nå. I en fersk analyse fra Menon Economics, kommer det frem at vi kan gå mot et mulig inntektsbortfall for reiselivsnæringen i Nord-Norge på 8,5 milliarder kroner i perioden 2020-2022. Bare for inneværende år er det snakk om at 4600  sysselsatte i reisebransjen i Nord-Norge kan miste jobben, innenfor overnatting, servering, attraksjoner og opplevelser. Da snakker vi om at 1 av 3 jobber i næringen er i fare, dette er et meget dramatisk bilde.

Faren er at vi, etter å ha bygget opp destinasjon Nord-Norge med stor vekt på opplevelsesturisme, vinter- og nordlysturisme, men også resten av året, vil bli satt langt tilbake i tid, når forholdene normaliserer seg igjen. Det er viktig nå at vi har med oss næringen for å møte en ny hverdag. Dessverre er konkursfaren stor for mange bedrifter. Ifølge NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse, frykter eksempelvis 31% av medlemsbedriftene i Troms og Finnmark konkurs og 38% planlegger oppsigelser.

I den nye tilskuddspakken fra myndighetene er det også avsatt midler til mindre aktører, som kanskje har falt utenfor de tidligere ordningene. Dette er svært viktig for Nord-Norge, for vi har spesielt mange små opplevelsesleverandører.

Gode flyforbindelser er viktig for hele Nord-Norge, både lokalbefolkning, forretningstrafikk, kurs-/konferansetrafikk og reiseliv. For oss i nord er det svært viktig at regjeringen vurderer støtteordninger for luftfarten, slik at vi har et tilfredsstillende rutetilbud. Nord-Norge er såpass langt unna markedene at et godt flytilbud er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Det er også svært viktig at alle de tre flyselskapene fortsetter med sine rutetilbud og at vi har konkurranse mellom selskapene. I de senere år har vi hatt flere direkteruter mellom Nord-Norge og utlandet, spesielt på vinteren. Jeg frykter at vi denne vinteren står uten direkte utenlandsruter, mitt håp er at det ikke blir for vanskelig å starte dem på nytt, på et senere tidspunkt.

Jeg hadde forventninger om at vi skulle gå en høst i møte som var litt mer normal enn den er blitt. Vi følger hele tiden med på utenlandsmarkedene, men har den kommende vinteren fokus på det norske markedet. Mye tyder dessverre på at situasjonen også blir utfordrende frem til neste sommer, avslutter Trond Øverås i Nord-Norsk Reiseliv AS.

Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse