Annonse

1 million færre gjester i september

SSBs overnattingsstatistikk viser at det var 1,8 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingsbedrifter i september i år – ned 1 million fra i fjor. Utenlandske overnattinger er ned 73 prosent, og norske overnattinger er ned 20 prosent.

─ Overnattingstallene for september bekrefter en vedvarende alvorlig situasjon i reiselivet. Hvis vi skal bevare arbeidsplassene i bransjen, må reiselivsbedriftene få tilstrekkelig kompensasjon. Med nye restriksjoner ser vi et sterkt behov for at kompensasjonsordningen som er lagt frem må bli enda bedre, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv har følgende krav til regjeringen i arbeidet med kompensasjonsordning for reiselivet:

1) Kompensasjonsgraden må økes fra 50 til 70 prosent slik den var i juni og juli.

2) Det foreslåtte taket for konserner på 10 millioner kroner per måned er altfor lavt. Taket må heves til 80 millioner kroner per selskap per måned slik det var i vår.

3) I lys av dagens situasjon krever NHO at kompensasjonsordningen skal vare ut våren 2021, og trolig lenger.

─ Reiselivet har fått strengere smittevernregler denne uken, og myndighetene varsler at krisen kommer til å vare lenge. Så lenge reiselivet er pålagt strenge restriksjoner må bedriftene få tilstrekkelig kompensasjon. Dette gjelder også de store kjedene som sysselsetter tusenvis av ansatte. Næringen trenger at også de store bedriftene kommer seg vel gjennom krisen, fortsetter Krohn Devold.

Hotellene hardest rammet

Det var omlag 1,3 millioner overnattinger ved norske hoteller i september i år, 42 prosent færre enn september i fjor. Færre nordmenn og utenlandske gjester bidro nesten like mye til reduksjonen, men den prosentvise nedgangen er høyere for utenlandske overnattinger.

Krohn Devold advarer mot at den foreslåtte momsøkningen vil ramme hotellnæringen:

─ En høyere moms vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Årets vintersesong står i fare, og vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021, sier Krohn Devold.

Annonse
Annonse
Annonse