luftfart

Svak passasjerøkning for Widerøe i juli

Reiseliv
/ for abonnenter

Flytrafikken fortsatt langt bak 2019-nivå

Reiseliv