luftfart

Regjeringen med ny nasjonal luftfartsstrategi

Politikk

Flyr med internasjonalt samarbeid om salg av flybilletter

Reiseliv

Over 1,6 millioner valgte Flyr i 2022

Reiseliv

Oslo lufthavn - Europas mest punktlige

Flyr og LO inngår bedriftsavtale

Reiseliv