Annonse

110 millioner i cruiseomsetning på svalbard

Ekspedisjonscruise og konvensjonelle cruiseskip bidrar til betydelig lokal verdiskapning ved kjøp av varer og tjenester for mer enn 110 millioner kroner (2018) på Svalbard.

Epinion har på vegne av Visit Svalbard og AECO undersøkt forbruket blant cruiseoperatører som besøker Longyearbyen. Undersøkelsen viser at turismen blir sett på som en nøkkelindustri for Svalbard og Longyearbyen, og har i de siste årene vært i stor vekst. Veksten er forventet å fortsette i årene som kommer. Cruiseoperatørenes forbruk lokalt har ikke vært undersøkt tidligere, og resultatene av undersøkelsen byr på ny innsikt som vil bidra til kunnskapsbasert utvikling i tiden fremover.

I undersøkelsen ser Epinion på passasjerenes personlige forbruk når de går i land, samt cruiseoperatørenes innkjøp av varer og tjenester lokalt. Dette inkluderer kjøp av varer og tjenester, transporter, overnatting, bespisning, aktiviteter, attraksjoner, forsyninger, havneavgifter, miljøgebyr og mer.

Undersøkelsen viser at ekspedisjonscruise har en gjennomsnittlig lokal verdiskapning på 4235 NOK per passasjer, mens konvensjonelle cruiseskip har en gjennomsnittlig verdiskapning på 810 NOK per passasjer. Ekspedisjonscruisepassasjerer bidrar til 5,2 ganger mer verdiskapning enn de konvensjonelle cruisepassasjerene. Ekspedisjonscruiseoperatørene handler for betydelige summer lokalt, noe som bidrar til det høye gjennomsnittlige forbruket per passasjer.

Den totale omsetningen fra cruisetrafikken til Svalbard i 2018 er estimert til 110 millioner kroner. Ekspedisjonscruise med 17.425 passasjerer ombord, bidro til to tredjedeler av omsetningen, mens konvensjonelle cruise bidro med en tredjedel. Med et totalt antall på 45.097 har konvensjonelle cruiseskip et lavere forbruk per passasjer, men fortsatt et betydelig bidrag til den lokale verdiskapningen. Det er forventet en økning i antall cruisepassasjerer til Svalbard de neste årene, noe som vil føre til ytterligere økning i lokal omsetning.

Undersøkelsen ble presentert på workshopen Optimal Balanse 11. september. Undersøkelsen er finansiert av Svalbards Miljøvernfond og er et ledd i å skaffe mer kunnskap om turismen på Svalbard.

Bilde: Cruiseturister på lokal ekskursjon på Svalbard. Foto: Jarle Røssland.

 

Annonse
Annonse
Annonse