Annonse

1,6 millioner nordmenn på jobb-julebord

1,6 millioner nordmenn har tenkt seg på julebord med jobben i november, desember eller januar. Det viser en undersøkelse som er gjennomført blant 1000 nordmenn over 18 år på oppdrag for NHO Reiseliv. 54 prosent av de spurte har tenkt seg på julebord i år. Det er på linje med fjoråret. 19 prosent skal på to eller tre julebord, mens 2 prosent skal på flere enn tre julebord.

20 prosent av de spurte opplever at arbeidsgiver har strammet inn på alkoholserveringen de siste årene. Kun 1 prosent svarer at de har fått mer gratis alkohol de siste årene. 61 prosent oppgir at mengden gratis alkohol er uendret, mens 18 prosent har svart «vet ikke». Det er særlig de som jobber i bedrifter med mer enn 100 ansatte, som sier de har fått mindre gratis alkohol på julebord. NHO Reiseliv er positiv til utviklingen.

– Julebordsfyll er trolig mindre sosialt akseptabelt enn tidligere, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

– Jeg opplever at det er vanlig blant arbeidsgivere å spandere en velkomstdrink og vin eller øl til maten, mens det du drikker etter maten, som oftest bekostes av den enkelte. Store konjakk- og drinkrunder er det stort slett slutt på. Det er en nøktern politikk som jeg opplever er gjengs. Fyll er trolig mindre sosialt akseptabelt enn tidligere, og det er positivt, ikke minst for de ansatte i bransjen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Desember er fortsatt den ubestridt største julebordsmåneden. 73 prosent av julebordsgjestene skal på julebord i desember. Samtidig er det en økende tendens til julebord i november, mens færre skal på «nyttårsbord» i januar.

Bilde: Wallmanns

Annonse
Annonse
Annonse