Annonse
Foto: smshoot

Størst andel av permitterte innen reiselivsbransjen

Flertallet av de som har blitt permittert hittil i desember, jobber innen reiseliv og transport, sier Thone Nordlund, fungerende direktør i Nav Oslo.

I midten av desember var det registrert 115.100 personer arbeidsledige hos Nav. Det utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken og er 3.300 færre enn i november.

Tallet inkluderer både helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

61.000 personer var registrert som helt arbeidsledige i midten av desember – det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 7. 800 av disse er permitterte.

De permitterte utgjør til sammen 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Smittverntiltak preger foreløpig ikke tallene

– De siste smitteverntiltakene har ført til flere varsler om permitteringer, men viser seg foreløpig ikke i økende arbeidsledighet. Både innstrammingstiltakene og støtteordningene vil kunne påvirke arbeidsmarkedet, men i hvilken grad ser vi først ved neste publisering av ledighetstallene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Bruttoledigheten, som er summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak, er på 77.300 personer, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 37.900 personer registrert som delvis arbeidsledige.

Mer ledighet i Oslo

I Oslo øker ledigheten for første gang siden mars. I desember er 16.434 personer registrert som helt eller delvis arbeidsledige i Oslo.

Det er en økning på 251 personer sammenlignet med forrige måned, men en nedgang på 18.161 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

10.723 personer er registrert som helt ledige, mens 5.711 er delvis ledige i hovedstaden.

Antall permitterte i Oslo øker

– Antallet permitterte økte med 95 personer fra november til desember, som en konsekvens av smitteverntiltakene som ble innført i forrige uke. Flertallet av de som har blitt permittert hittil i desember, jobber innen reiseliv og transport, sier Thone Nordlund, fungerende direktør i Nav Oslo.

Nordlund regner med at antallet permitterte vil øke kraftig de neste ukene.

Totalt er 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt ledige, mens 1,4 prosent er delvis ledige.

Annonse
Annonse
Annonse