Foto

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold under et NHO Reiselivs frokostmøte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil ramme små bedrifter i distriktene

Publisert: 5. august 2022 kl 10.23
Oppdatert: 5. august 2022 kl 10.23

­– Flere aktører vil kunne få revet bort grunnlag som de er helt avhengig av for å levere det produktet de gjør i dag, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Anser eiendeler som tilhører virksomheten som private

NHO Reiseliv har helt siden forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap ble sendt på høring mottatt bekymringsmeldinger fra medlemmer innen både alpin, hytteutleie, havfiske og aktører innen såkalt "high end"-segmentet. Dette er aktører som har et typisk sesong-preg på virksomheten sin. 

– Alpinhytter har liten eller ingen bruk om sommeren, mens fjordhytter står tomme om vinteren. Mange aktører har helikopter eller taxibåter som brukes i den sesong kunden er der. Dette er eiendeler som er sentrale for selskapets drift, og som kun brukes her. Mange av disse virksomhetene er normalt familieeide, og rammes helt urimelig av høringsforslaget da eiendelene nå vil regnes som private, sier Krohn Devold.

Les vårt høringssvar her:

Sesongbasert virksomhet rammes

En av aktørene som rammes er Flakk Gruppen, som blant annet driver 62 Nord, som leverer skreddersydde opplevelser på et svært høyt nivå for både norske og utenlandske gjester.

Saken fortsetter under annonsen

Flakk Gruppen skriver i sitt høringssvar at de i løpet av de siste årene har investert mer enn 900 million kroner innen reiseliv og skapt et betydelig antall nye arbeidsplasser knyttet til denne næringen på Nordvestlandet. Men at de ikke vil kunne videreføre denne delen av konsernets virksomhet om de nye skattereglene innføres.

Dette er bare ett eksempel på at forslaget slik det foreligger nå vil ramme en rekke sentrale distrikts-virksomheter, mener NHO Reiseliv.

– Regjeringen har sett til Danmark i sitt forslag, men mange norske reiselivsvirksomheter skiller seg vesentlig fra for eksempel Danmark, da det nettopp er ulike sesonger som er en sentral del av reiselivsproduktet i et langstrakt land der fjorder og alpinanlegg bare er åpen en mindre del av året. Forslaget bør derfor justeres på noen punkter dersom det skal treffe etter formålet og avgrenses bedre mot næringsmessig bruk av de aktuelle formuesobjektene, sier Krohn Devold.