Annonse
Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge. Foto: Kilian Munch/Finans Norge Portretter

21.900 færre arbeidslasser innen overnatting og servering i 3.kvartal

Det er blitt 21.900 færre arbeidsplasser innen overnatting og servering, fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år.
Norge hadde 76.400 færre sysselsatte i tredje kvartal 2020, sammenlignet med for ett år siden. For å opprettholde velferdsnivået i Norge må vi øke antallet arbeidsplasser med netto 25.000 hvert eneste år fremover. Vi ligger med andre ord 101.400 jobber bak målsettingen. Det viser Finans Norges Jobbskapertall for tredje kvartal 2020.

Forskjellen mellom hvor mange arbeidsplasser som er skapt og hvor mange vi burde skapt, kalles vi jobbskapertallet. Jobbskapertallet tredje kvartal 2020 er derfor så svakt som minus 101.400.
– Dette er dramatiske tall, og skyldes selvsagt den ekstraordinære situasjonen vi er inne i som følge av pandemien. Dette forsterkes av at de mange permitterte defineres som sysselsatte i statistikken. Dersom de ikke kommer tilbake i jobb, vil sysselsettingen falle ytterligere, sier adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge.
 
Fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 falt sysselsettingen med nærmere 60.000, mens fallet nå er oppe i hele 76.000, fra tredje kvartal 2019 til samme kvartal i år.
– Dette understreker at vi står i en alvorlig situasjon. Det vil ta tid før konsekvensene av coronakrisen avtar. Derfor er det viktig at myndighetene og partene i arbeidslivet samarbeider godt for å sikre sunne bedrifter gjennom krisen og utvikling nye arbeidsplasser, sier adm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid.

Nedgangen størst i privat sektor
Det er naturlig nok privat sektor som rammes hardest av nedgangen i antall jobber. Mer enn 9 av 10 tilfeller er kommet i privat sektor.
Regionalt er det Oslo (–20.000), Viken (–16.000) og Vestland (–16.000), som mister flest arbeidsplasser i antall.
Ser vi på de ulike sektorene er det forretningsmessig tjenesteyting (–24.600 arbeidsplasser) og overnatting og servering (–21.900 arbeidsplasser), som er de sektorene som har størst nedgang fra tredje kvartal i fjor til i år.

Annonse
Annonse
Annonse