Annonse

45% vekst i airbnb-utleie på ett år i norge + airbnb svarer

Airbnb har hatt en enorm vekst i 2018. I Norge har antall reserverte romdøgn via Airbnb vokst med 45 prosent fra året før. På samme tid hadde hotellene en økning på kun 2 prosent. – En svart hotellsektor uten ansatte er i ferd med å ta over hotellmarkedet, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.

Ferske estimater fra analysebyrået Capia viser at i 2018 var det vel 4,4 millioner reserverte (solgte) romdøgn via Airbnb i Norge, en vekst på 45 prosent fra året før. Det utgjør over en femtedel av overnattingsmarkedet (Airbnb versus hotell på landsbasis).

–  Airbnb utgjør nå en reel trussel for det etablerte hotellmarkedet, som åpenbart mister gjester til Airbnb. Nå må norske myndigheter iverksette rapporteringsplikt for Airbnb-utleiers inntekter slik de har vedtatt, og for all del ikke gjøre noe som kan forverre konkurransesituasjonen til hotellene. Det er i denne situasjonen helt uaktuelt å heve momsen på overnatting. Tallene fra Capia viser helt tydelig at regjeringen må hente inntekter til statsbudsjettet gjennom å kreve rapportering av Airbnb-utleie, sier Kristin Krohn Devold.

– Det blir helt feil å belaste hotellene, som sammen med øvrig reiseliv representerer 166.000 arbeidsplasser, når vi vet at en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes, er i ferd med å ta over overnattingsmarkedet flere steder i landet, fortsetter Krohn Devold.

2,3 milliarder i Airbnb-omsetning

Airbnb har en særlig stor andel av overnattingsmarkedet på Sørlandet med 38 prosent solgte romdøgn. På Vestlandet utgjør Airbnb 27 prosent, i Nord-Norge 26 prosent og i Oslofjord-regionen 17 prosent. I Oslo by ligger andelen på hele 35 prosent. Airbnb i Lofoten har en ekstrem høy andel, med 55 prosent av solgte romdøgn – en vekst på 42 prosent fra året før.

– Disse tallene viser beleggsprosenten. Ser man på romkapasiteten er Airbnb nå halvparten av alle hotellrom, og dermed Norges klart største «hotellkjede», sier Krohn Devold.

I 2018 var det i Norge 26.220 unike verter som leide ut bolig minst én gang gjennom Airbnb. Medianinntekten for disse var 37.463 kroner. Capia beregner at den samlede inntekten fra Airbnb-utleie var på 2,3 milliarder kroner – en økning på 40 prosent fra året før. Den skattepliktige inntekten til Airbnb-vertene ligger på 1,8 milliarder.

Airbnbs syn

Airbnb er sterkt uenig i NHO Reiselivs fremstilling av denne saken, deres PR-ansvarlige, Jan Fredriksson i Northern Link, har sendt oss følgende uttalelse:

- Disse tallene er gale og er et skamløst forsøk fra en hotell-lobbyorganisasjon på å beskytte bransjens profitt og samtidig baktale lokale verter, som sprer turismens fordeler til familier, bedrifter og lokalsamfunn over hele Norge. I 2017 utgjorde gjester som benyttet Airbnb, 5% av alle internasjonale besøkende til Norge, mens ”home sharing” tilførte den norske økonomien NOK 1,4 milliarder og ga lokale verter NOK 620 millioner i skattepliktig inntekt.

Også hoteller har benyttet Airbnb siden vi startet og hotellene har øket med over 150% på vår plattform, bare i fjor. Vi har også nylig kjøpt HotelTonight, siden det ble kjent har vi sett stor interesse fra hoteller til å bli listet på vår plattform.

 

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse