Annonse

Alpinanleggene: store svingninger i forsesongen

- I forsesongen, det vil si fra alpinanleggene åpnet t.o.m. 31.desember, opplevde vi en nedgang i trafikken på 5%. Det kan vi leve med, fordi vi har hatt en økning i forsesongen på 150 prosent fra 2000 til idag, takket være snekanonene. Vi må regne med svingninger og iår var det store svingninger, sier adm.dir. Andreas Rødven i Alpinanleggenes Landsforening (ALF) i en artikkel i HRR nr.1/2011, som er på vei ut til abonnentene i disse dager.

 - Det er relativt store forskjeller rundt om i landet. På Østlandet var det lite sne og kaldt, det førte til at de typiske turistanleggene opplevde en relativt sterk nedgang. På den annen side var det fin økning i dagsturturismen. Noen regioner har gjort det veldig bra. Oslo og omegn har økt med 44 prosent, Nord-Vestlandet økte med 9 prosent, Midt-Norge økte med 14 prosent. Tilbakegangen er først og fremst i det indre østlandsområdet. Vi er svært væravhengige, kulden har nok også skremt mange og juleferien var kort. Men årets sesong er veldig lang, påsken kommer ekstremt sent iår, 2.påskedag er 25.april. Vi regner sesongen til og med påske.

 - Alpinanleggenes Landsforening  har idag 216 medlemmer av 225 mulige, vi organiserer 99 prosent av omsetningen. Vi selger heiskort for 950 millioner kroner i året og genererer en total etterspørsel i fjellregionene på ca 4 milliarder kroner.

Det er investert store beløp i heiser, snekanoner og løyper i de senere år. De siste årene er det investert rundt 250 millioner kroner i året, tilsammen over 2,5 milliarder i den siste tiårs-perioden. I tillegg kommer store investeringer i hytter, leiligheter og infrastruktur. Det viktige er å bedre snesikkerheten. Denne forvinteren så vi et godt eksempel på det da Oslo-området hadde sterk økning uten natursne. Det gjelder å ha så god beredskap at man kan greie seg med lite natursne på begynnelsen av sesongen, slik at produktet blir så bra at folk er villige til å betale for det.

- Utsiktene for resten av sesongen tyder på at det ikke blir noen voldsom økning i utenlandstrafikken. Vi vil nok stagnere litt på utlandet fordi vi ikke greier å holde trykket oppe på markedsføringen. Men vi håper på fint vær i weekendene fremover til påske, slik at mange nordmenn trekkes til fjells. Hvis vi skal vokse må vi likevel øke fra utlandet etterhvert.

Når det gjelder fjellregionene i Norge ligger verdiskapningen desidert om vinteren. Vi representerer ikke noen unik naturopplevelse, som for eksempel fjordene og Midnattsolen, likevel er vi en av de delene av norsk turisme som har hatt sterkest vekst i utenlandske, kommersielle gjestedøgn. Når det ser ut som sommerturismen fra utlandet går ned, er det jo et tankekors at vi har øket så sterkt i vintersesongen, sier Andreas Rødven.

 Les hele artikkelen i HRR nr.1/2011

Foto: Skistar

Annonse
Annonse
Annonse