Annonse

Alt klart for nordnorsk opplevelseskonferanse i svolvær


Nordnorsk Opplevelseskonferanse arrangeres iår for syvende gang, og er blitt en av Nord-Norges viktigste møteplasser for det opplevelsesbaserte reiselivet. Her møtes både bedrifter, attraksjoner, markedsførere, reiselivsforskere, studenter og offentlige aktører til faglig påfyll, kunnskapsdeling og nettverksbygging. Iår er konferansen lagt til Svolvær, 5.- 7. november.

Konferansen har undertittelen «Profesjonalisering for nye tider». Nord-Norge har et fantastisk utgangspunkt for å levere «gåsehud-opplevelser» til et internasjonalt marked. Samtidig må den norske reiselivsnæringen leve med en sterk konkurranse, høyt kostnadsnivå og profesjonelle konkurrenter. Reiselivsaktørene må både tenke smart, samarbeide og bygge på ny kunnskap for å vinne terreng i den internasjonale konkurransen.

Suksesshistorier

Til konferansen kommer rundt 15 foredragsholdere fra inn- og utland for å dele sine erfaringer og gode eksempler fra egen bedrift. Utviklingssjef Hilde Bergebakken fra Destinasjon Røros vil fortelle hvordan lokal samhandling om verdiskaping har gitt Røros flere globale reiselivspriser. I fem år har Lars Börje «Bulan»Eriksson ledet utviklingen av Åre i Sverige. En suksesshistorie i nordisk turisme, som har som målsetning å bli Europas mest attraktive helårsdestinasjon i 2020.

Nordlysopplevelser                                                                                                                                            

Det er stor enighet om at det er opplevelser som er turismens fremtid i Nord-Norge. I markedsføringen av landsdelen er det fire temaer som trekkes frem; naturfenomener og lyset, det arktiske, det samiske, kyst og kystkultur. Derfor er det viktig å utvikle de opplevelsene som gir turistene det de er ute etter. I 2014 åpner Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM), et lærings- og opplevelsessenter knyttet til virksomheten på Andøya Rakettskytefelt. På konferansen vil opplevelsespedagoger fra Mediafarm i Stavanger vise hvordan denne nye attraksjonen også vil invitere turister på romferder ut dit nordlyset og andre himmelfenomener skapes.

Det sies at i Norge starter 97% sine reisesøk på nettet, og det stilles spørsmål ved om næringen er like digital som forbrukerne. Markedsdirektør Siri Børsum i Google Norge kommer til konferansen for å fortelle hvordan turistene bruker digitale medier i jakten på spennende opplevelser og gode tilbud.

Kunnskapsbasert utvikling                                                                                                                 

Det har nå i flere år vært et tett samarbeid mellom reiselivsbedriftene og forskerne fra Opplevelser i Nord. Dette forskningsprogrammet omfatter mer enn 20 forskere og 15 ulike forskningsprosjekter. På konferansen blir det presentert smakebiter på rykende ferske forskningsresultater, som vil øke innsikten i hvordan bedriftene kan skape de gode og lønnsomme opplevelsene for turistene.

Konferansen er lagt til Svolvær 5.- 7. november og er et samarbeid mellom nettverket Innovative Opplevelser, Nordland Fylkeskommune, NordNorsk Reiseliv AS og Novadis (Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv).

Annonse
Annonse
Annonse