Annonse
Jens Mathiesen, adm. dir. og konsernsjef i Scandic Hotels Group.

Scandic forventer beleggsprosent på 30-35% i september

Gjennomsnittsbelegget for Scandic Hotels økte i juni og juli, for så å synke noe i august. Scandic anslår beleggsprosenten til å bli 30–35 prosent i september, hvilket betyr ca 35 prosent belegg for tredje kvartal.

Scandics gjennomsnittsbelegg var 42 prosent i juli, men sank til 34 prosent i august. Det er svært store variasjoner i hotellporteføljen, generelt har de hotellene som har hatt høyest belegg vært på mindre steder, mens etterspørselen i storbyene fortsatt er svært svak. Norge var det nordiske markedet med høyest belegg i sommer. I perioden juli-august var gjennomsnittsbelegget over 30 prosent i samtlige markeder.

I begynnelsen av september var ca 95 prosent av Scandics totale romkapasitet åpen

Siden slutten av august er bookingaktiviteten øket, men på grunn av et høyt innslag om- og avbookinger, har dette ikke ført til øket beleggsprosent.

Kundene bestiller fortsatt kort tid før ankomst og markedsutviklingen i de kommende månedene vil i stor utstrekning avgjøres av aktivitetsnivået for bedriftskundene. Scandic forventer en gradvis forbedring av beleggsprosenten i løpet av høsten, spesielt drevet av at aktivitetsnivået antas å øke i storbyene, fra et meget lavt nivå.

- Som ventet økte aktivitetsnivået i løpet av sommeren, først og fremst drevet av innenlands turisme. Det er likevel viktig å påpeke at utviklingen resten av året i stor utstrekning avgjøres av våre bedriftskunder. Effekten av coronaviruset kommer sannsynligvis til å påvirke vår bransje i lang tid fremover, hvilket innebærer at vi behøver å sikre lønnsomheten ved lavere beleggsnivåer enn tidligere, sier Jens Mathiesen, adm. dir. og konsernsjef i Scandic Hotels Group.

Scandic forventer at justert EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) for tredje kvartal kommer til å påvirkes positivt av direkte statlig støtte, eksklusiv permitteringsstøtte, på minst MSEK 300, hva gjelder den svenske, danske og norske virksomheten. Scandic bedømmer at et gjennomsnittlig beleggsnivå på rundt 40 prosent normalt sett er nødvendig for å oppnå break-even, basert på justert EBITDA, eksklusiv statlig støtte.

I det siste halve året er det blitt gjennomført kraftige innsparingstiltak og ytterligere omkostningsreduksjoner planlegges. En del i dette arbeidet er den dialogen som føres med huseiere om midlertidige leierabatter for 2020. For ytterligere å tilpasse omkostningene, gjennomføres personalreduksjoner i Norge og Danmark. Omstruktureringskostnaden for dette anslås til ca MSEK 70 og kommer til virkning i tredje kvartal.

Scandic har en tydelig ambisjon om på sikt å overgå sitt mål for justert EBITDA-marginal på 11 prosent, selv med RevPAR og beleggsprosent som ligger lavere enn i  2019.

Annonse
Annonse