Annonse

Svak bedring i lønnsomheten for hotellene

Hovedtallene for hotellenes resultater i 2011 viser en liten positiv tendens i forhold til 2010, ifølge rapporten ”Norsk Hotellnæring 2012, del 1” fra Horwath Consulting, som er bilag til HRR nr.3.

Som for de siste år, er det tre forhold som har påvirket 2011-resultatene – og som også gjelder for 2012:

- Den usikre økonomiske situasjon i deler av Europa påvirker den utenlandske  trafikken til Norge negativt

- Strukturelle endringer i markedet fører til økt polarisering mellom de største byene og resten av Norge. Det er betydelige forskjeller i lønnsomheten for disse to gruppene av hoteller

- Betydelig økt kapasitet gjennom mange nye hotellrom – særlig i byene – de to siste år og det kommer også mange nye rom i 2012 og 2013.

Driftsresultat 2 (før leie og finanskostnader) var i gjennomsnitt 32,0%, mens driftsresultat 3 (”bunnlinjen”) i snitt var på 4,1%. Det er store forskjeller mellom hotellgruppene fordelt etter størrelse og beliggenhet. Store hoteller har i gjennomsnitt vesentlig bedre lønnsomhetstall enn små. Tilsvarende har by- og flyplasshoteller vesentlig bedre lønnsomhet enn distriktshoteller.

Andelen hoteller i undersøkelsen med ”negativ bunnlinje” (driftsresultat 3) har falt fra 36% til 35%, men er fortsatt høy. Det er først og fremst de typiske distriktshotellene som sliter. Lønnsomhetsindikatoren RevPAR (inntekt per tilgjengelig rom) for denne hotellkategorien var ca. 18% lavere enn gjennomsnittet for Norge og hele ca. 37% lavere enn for byhotellene. Dette betyr tilsvarende lavere prosent losjiinntekt, dersom man sammenligner et gjennomsnittlig distrikts- og byhotell.

Tallene for hotellene som har deltatt i spørreundersøkelsen både iår og ifjor viser en liten bedring både i belegg og oppnådd gjennomsnittspris. Dette betyr at lønnsomhetsindikatoren RevPAR har økt med over 4%.

Flere hotellrom i de største byene

Uten etterspørselsvekst vil kapasitetsøkning bety lavere belegg og priskonkurranse. Samtidig betyr nye rom også en fornyelse av tilbudet. Viktig er det også at bybelegg på rundt 70% innebærer godt over 100 fulle dager i byen. Dette kan være negativt både for byene selv og for byene som innfallsporter til resten av landet.

Effektive norske hoteller

Generelt sett er norske hotellpriser svært konkurransedyktige i Europa – dette til tross for høyt norsk kostnadsnivå. Norske hoteller ligger i verdenstoppen på måltallet ”solgte romdøgn per årsverk”. I 2011 var måltallet 835, litt ned fra 2010. Nedgangen skyldes antagelig endring i utvalgsammensetningen, med noe større deltakelse fra mindre hoteller.

Sesong og lønnsomhet

De mest lønnsomme månedene for hotelldrift er mai, juni og høstmånedene. Overraskende rapporterer hele 40% av byhotellene at de taper penger i juli.

Annonse
Annonse
Annonse