Annonse

Best western: - flere mulige nye hoteller i norge

Best Western er et betydelig hotellvaremerke på verdensbasis, rundt 4100 hoteller i over 100 land har et Best Western-skilt på fasaden. I Norge er det for tiden kun 14 hoteller som er med, men Best Western er nå i sterk utvikling, for å fremstå som en attraktiv kjede for flere som ønsker å ha tilgang på alle de tjenester en internasjonal full-service hotellkjede kan tilby, samtidig som hotellene kan beholde sin individualitet og sitt særpreg. Søren Nystrøm er country manager Norge og Danmark i Best Western Scandinavia.

Hvordan er utviklingen for Best Western hotellene i Norge for tiden?

- 2019 ser ut til å bli et meget godt år for hotellene våre i Norge. Så langt er overnattingsomsetningen 15% høyere enn på samme tid i fjor, når vi sammenligner samme antall hoteller. Fremgangen skyldes primært beleggsprosenten, det er en liten tilbakegang på snittpris, men en fin fremgang på belegget.

Vi har 14 hoteller i Norge og 160 totalt i Skandinavia. I år har vi fått to nye hoteller i Norge, i mai kom Yess Hotel Kristiansand med 67 rom med som BW-medlem og i juni åpnet Sure Hotel Harstad Narvik Airport med 160 rom.

Har dere noen nye hoteller i pipelinen, er det noen steder dere gjerne vil inn?

- Det er flere mulige nye hoteller i Norge, ingen vi har skrevet kontrakt med så langt, men vi er i meget tett dialog med noen.

Generelt sett er vi interessert i nye hoteller i Bergen, Oslo, Stavanger, Bodø og Tromsø. Det er disse byene vi har mest fokus på. Vi har allerede hoteller i Oslo, Bergen og Stavanger, men vil gjerne ha mer kapasitet. Bodø og Tromsø er interessante byer der vi gjerne vil være tilstede. Det kan enten være snakk om eksisterende hoteller eller nybygg.

De fleste av våre hoteller i Skandinavia er familieeide, vi kontakter av og til slike hoteller, som ikke har kjedetilknytning, for å høre om de kan tenke seg å bli med i Best Western.

Hva med andre hoteller, som ikke er familieeide?

- I den senere tid har vi begynt å samarbeide med driftsselskaper/hotelloperatører, dette kan være såkalte ”white label”-operatører, som arbeider med forskjellige varemerker. CIC Hospitality er eksempel på et slikt ”white label” selskap som vi samarbeider med på Sure Hotel Harstad Narvik Airport og som vi gjerne vil utvikle nye prosjekter sammen med. CIC driver både Thon-hoteller og Scandic-hoteller. Core Hospitality driver på samme måte og de samarbeider vi også med.

 Hvorfor skal et hotell bli medlem i Best Western, hva er det viktigste dere kan tilby?

- De viktigste fordelene er distribusjon, vårt lojalitetsprogram Best Western Rewards og dernest support. Med support mener jeg både teknisk og menneskelig support. Vi har vårt hovedkontor i Stockholm og så har vi nasjonale kontorer både i Oslo og København. Vi vil være tilstede der hotellene er, våre ansatte ved disse kontorene er enten ute på hotellene, eller i kontakt med kunder. Hotellene får et stort antall bookinger gjennom våre nettsider, de får GDS-bookinger fra reisebyråene og mye via OTA’ene. Best Western har globale avtaler med de store OTA’ene, det gir oss meget gode betingelser, pluss at OTA-omsetningen kan styres inn i samme kanaler som BW-bookingene, det gjør det enklere å håndtere og prissette.

Våre franchiseavgifter er konkurransedyktige og et medlemskap hos oss betyr at hotellene vil være istand til å redusere endel av sine innkjøps- og distribusjonsomkostninger. Vår oppgave er å øke inntektene ved å utnytte merkevaren og kjedens størrelse. Best Western skiller seg fra tradisjonelle franchise-kjeder fordi vi driver på non-profit basis. Best Western er den eneste hotellkjeden som lar medlemshotellene beholde sin individualitet og sitt særpreg, samtidig som de har tilgang på alle de tjenester en internasjonal full-service hotellkjede kan tilby.

Bilde:

Sure Hotel Harstad Narvik Airport, Evenes er nytt Best Western-hotell iår.

 Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR

 

 

Annonse
Annonse
Annonse