Annonse

Bra utvikling i bergen, tross bunn-nivåer

Med hele 21,7 % flere tilgjengelige hotellrom i Bergen siden ifjor, var det forventet at nøkkeltallene ville stupe. Men med en vekst på 15,1 % i antall solgte rom, gikk ting kanskje bedre enn ventet.

HRR - Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Tallene for årets første fire måneder samlet fra Benchmarking Alliance viser at Bergen er nest sist på beleggs- og RevPAR-oversikten, bare med Stavanger-regionen bak. Bergen har «aldri» toppet beleggsoversiktene så tidlig på året, men nåværende nivå er svært lavt. Men bak disse tallene ligger det en vekst i antall solgte rom på 15,1 % fra tilsvarende periode ifjor. Det er altså kapasitetsveksten som preger tallene.

Kapasitetsendringer gir en del andre utslag. I Trondheim (her med «flyplasshoteller i Stjørdal) er det ingen vekst i etterspørselen. Likevel stiger belegget. Forklaringen er nedgang i romkapasitet.

Situasjonen i Kristiansund er spesiell, 27 % vekst i antall solgte rom er enormt. Og da skal man ha i bakhodet at det var nullvekst fra første fire måneder 2016 til første fire måneder 2017. I det hele tatt, veksten i etterspørselen har vært formidabel i Kristiansund helt siden januar 2017, etter en sammenhengende nedgangsperiode på nær 30 måneder i forkant.

I april, oppnådde Bodø det høyeste rombelegget (67,9 %). Oslo med Fornebu fikk bokført de høyeste romprisene (NOK 1 077).

Med rompris menes losjiomsetning eksklusiv MVA per solgte rom. Frokost og «moms» er altså ikke med.

 

Annonse
Annonse
Annonse