Annonse

Bransjeveileder for smittevern ved serveringssteder

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.  Foto: Per Sollerman

NHO Reiselivs juridiske avdeling har laget en bransjeveileder for smittevern ved serveringssteder.

– Serveringsbransjen har blitt veldig hardt rammet av coronakrisen. Nå håper jeg vi kan bevege oss mot gjenåpning og en normalisering for bransjen. En slik veileder vil hjelpe bedriftene å følge smittevernrådene fra myndighetene, og sikre at gjester kan føle seg trygge på å gå ut og spise og drikke, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal

Bransjeveiledningen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på: 

* God hygiene

* Redusert kontakthyppighet mellom personer

* Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

- Tiltakene er basert på en risikovurdering av arbeidsoperasjonene og situasjonen i serveringsvirksomheter. Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, utfra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn. Tiltak må være basert på Helsedirektoratets prinsipper og eventuelle kommunale tiltak, og virksomhetene bør etterstrebe en standard i tråd med intensjonen i denne veilederen.

Det gjøres oppmerksom på ordlyden i Covid-19 forskriften, som per 30.04.2020 sier at serveringssteder "skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand". Folkehelseinstituttet har imidlertid kommet med en revidert anbefaling som gjelder generelt i befolkningen om at det er tilstrekkelig å overholde 1-2 meters avstand. Vi har utarbeidet våre råd i tråd med dette, sier Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.  

Bransjeveilederen finner du her:

Annonse
Annonse
Annonse