Annonse

Christian ringnes: hoteller bedre investering enn kontorbygg

Hoteller er spesielt interessante investeringsobjekter for en eiendomsinvestor fordi, for det første pusser driverselskapet, som leier bygningen, opp mye. Det er vi veldig glade for. I et vanlig kontorbygg er det slik at et firma flytter inn, er der i ti år og så må vi pusse opp for 6000 kroner pr kvadratmeter for å få inn en ny leietager. På hotellene avsetter vi for eksempel 4% av leieinntektene til oppussing. Leietager står vanligvis for oppussing og vedlikehold av alt det innvendige, unntatt baderom, mens utleier står for det utvendige. Dette er en mye bedre avtale enn vi får i kontormarkedet, der vi må betale alt.

Det andre punktet vi liker godt med hotelleiendom er at vi sjelden må gjøre dramatiske ombygginger. Storebrand har nettopp flyttet inn i Kværners vel tyve år gamle bygg på Lysaker.Det ble helrenovert for 15.000 kroner pr. kvm før Storebrand flyttet inn. Noe slikt må man kanskje gjøre hvert femtiende år i et hotellbygg, når rørene ikke orker mer etc.

Et annet minus med kontorbygg er at de kan bli stående ledige ganske lenge. Det kan ta tid å få inn en ny kontorleietager, selv der beliggenheten er fin. Et godt hotell vil alltid være utleid, i verste fall kan man drive det selv, ikke like bra som de stor kjedene kan, men det vil alltid komme gjester til et godt hotell.

Å bygge hotell er mye dyrere enn det meste andre man bygger, spesielt fordi det er så mange baderom og mange små enheter. Men det som har bra beliggenhet vil alltid være utleid, man får alltid leietagere. Slike eiendommer vil være de mest interessante å kjøpe både i gode og dårlige tider. Sjeldenhet skaper verdi og god beliggenhet er veldig sjelden. For hoteller vil det si sentralt i sentrum eller ved en stor lufthavn.

 Les hele artikkelen i HRR nr. 8, som er på vei ut til abonnentene nå.

 

Annonse
Annonse
Annonse