Annonse

Color line må kutte rundt 300 årsverk

Color Lines konsernsjef, Trond Kleivdal.

Color Line vil møte den utfordrende situasjonen i forbindelse med covid-19 pandemien med et omfattende program for kostnadsbesparelser og effektivisering.

For å sikre fremtidig lønnsomhet viser foreløpige analyser behov for å redusere kostnadene med ca. 300 millioner kroner (antatt helårsvirkning 250 millioner kroner i 2021). Dette vil medføre reduksjon i antall ansatte både ombord og på land med ca. 300 årsverk. I tillegg vil det bli gjort tiltak for å redusere øvrige driftskostnader, blant annet ved å utnytte de betydelige investeringene i ny teknologi, som Color Line har foretatt de senere årene.

- Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, og vi legger opp til å bruke mest mulig frivillige ordninger i forbindelse med nedbemanningen, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

De tillitsvalgte og de ansatte er orientert om bakgrunnen for prioriteringene fremover knyttet til reduksjon av kostnader og effektivisering. Det har også i henhold til hovedavtalen vært gjennomført drøftelser med tillitsvalgte.

Annonse
Annonse
Annonse