Annonse

Den norske stat ut av sas

Den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet, har solgt sine 37,8 millioner aksjer i SAS for rundt NOK 597 millioner. Etter salget eier ikke staten lenger aksjer i selskapet.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av SAS. Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Om morgenen 27. juni 2018 solgte den norske stat 37,8 millioner ordinære aksjer i SAS AB. Dette tilsvarer 9,88 prosent av aksjene i selskapet. Kjøperne av aksjene inkluderer investorer fra Norge og fra utlandet.

– SAS har hatt en positiv utvikling i det siste, og jeg har stor tro på at selskapet vil arbeide målrettet for å ytterligere forbedre sin konkurranseposisjon. Vi mener dette er et godt tidspunkt å selge seg ut av selskapet på. Det er ingen grunn til å tro at endret eierskap vil påvirke arbeidsplasser, rutenett eller andre operasjonelle forhold i selskapet. Dagens struktur er allerede resultatet av kommersielle vurderinger fra selskapet, og ikke av statlig eierskap, sier Røe Isaksen.

Det har i mange tiår vært diskutert at de skandinaviske regjeringene skulle selge seg ut av SAS. I de senere år har det vært tverrpolitisk enighet om at det ikke var noen statlig oppgave å eie et flyselskap. Mye tyder på at den svenske stat også vil selge seg ut, mens Danmark har større nasjonale interesser av at SAS opprettholder sitt store engasjement på Kastrup, med tusenvis av arbeidsplasser.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse