Annonse
Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Kapur, og Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, kunne mandag kveld presentere tiltakene de er blitt enige om. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre 

Enighet om forbedret kompensasjonsordning og fortsatt 6% mva

Det er enighet mellom Frp og regjeringspartiene om en forbedret krisepakke for norsk reiseliv og næringsliv forøvrig. Blant annet får bedriftene dekket en større andel av kostnadene og taket på støtten heves.

FrP har også fått gjennomslag for å videreføre den reduserte momssatsen for bransjer som for eksempel reiseliv, kultur, luftfart, kollektivtransport og taxinæringen, frem til 1. juli 2021. I tillegg fjernes flypassasjeravgiften i hele 2021.
– Vi er glad for at kompensasjonsordningen til bedrifter er styrket. Dette vil komme godt med for mange kriserammede bedrifter. Det viktigste er å sikre folks arbeidsplasser, slik at de har en jobb å gå tilbake til når krisen er over. Når myndighetene nesten stenger ned samfunnet, må vi også stille opp for bedriftene som føler konsekvensene av dette på kroppen, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

– Reduserte avgifter, i kombinasjon med mer penger til rutekjøp og utvidelse av garantiordningen, vil hjelpe norsk luftfart gjennom en kritisk fase, opprettholde rutetilbudet for folk og bedrifter, samt å sikre konkurransen i det norske markedet, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.
FrP har også fått gjennomslag for at regjeringen innen utgangen av januar skal komme tilbake til Stortinget med en vurdering av behovet for en egen kompensasjonsordning for luftfarten og andre tiltak fremover.
Fremskrittspartiet har også fått gjennomslag for en forsterket ordning for å sikre arrangørene av pakkereiser og unngå ytterligere konkurser i bransjen.
For bedrifter som har 30 prosent omsetningsfall, dekker den nye ordningen faste og uunngåelige kostnader på 70 prosent i september og oktober; 85 prosent i november og desember; og 80 prosent i januar og februar 2021. Ordningen vil vare til 1. mars 2021 og vil kunne forlenges så lenge pandemien hindrer næringen. 

– Jeg vil rose Fremskrittspartiet for å ha kjempet frem alle NHO Reiselivs punkter, og det er bra at regjeringen har lyttet til våre innspill. Å øke kompensasjonsnivået til 85 prosent av faste kostnader og å holde overnattingsmomsen på seks prosent, er helt avgjørende for å sikre at reiselivet overlever vinteren, sier adm. dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

Reiselivsdirektøren sier at det er viktig at konserntaket nå løftes tilbake til 80 millioner, samme nivå som det var i vår. Det vil si mer støtte til selskap der samme eier har flere bedrifter.

Reiselivsbedriftenes største utfordring nå er at kompensasjon ikke utbetales før i januar, selv om de har stått uten støtte siden september. Mange bedrifter har akutt likviditetsmangel. – Den lokale banken må nå benytte garantilåneordningen til å forskuttere den kompensasjonsstøtten bedriftene har krav på, slik at man unngår unødig konkurser frem til januar,sier Kristin Krohn Devold.

Annonse
Annonse
Annonse