Annonse

Et kjempeløft for thon hotel linne


Thon Hotel Linne
er nå inne i sluttspurten på den store utbyggingen, som har løftet hotellet til å bli et av Oslo’s største, med totalt 394 rom. I november var samtlige nye rom klare til å ta imot gjester, og i februar 2019 skal hele hotellet være komplett.

- I siste byggetrinn har vi økt fra 230 til 394 rom. Vi har tre bygg, hovedbygget er et fullservicehotell, der ligger også møte- og konferanseavdelingen. Bygget i midten inneholder 116 hotellrom, lounge, trimrom og badstuavdeling som sto ferdig sommeren 2017. Det minste bygget inneholder 105 rom, alle med minikjøkken, beregnet på pendlere og langtidsopphold, folk som er her i lengre tid, sier Are Gald (bildet), direktør for Thon Hotel Linne.

- Jeg er ansatt i Norwegian Hospitality Group (NHG), som eier 50% av hotellet, den andre halvparten eies av Olav Thon. Vi følger Thon Hotels' systemer og standarder på alt som har med gjesteopplevelse å gjøre, de støtter oss også på salg, markedsføring, prising og HMS. NHG tar seg av all planlegging, utvikling og drift av hotellet. Det er også NHG som har styrt hele byggeprosessen fra hotellets 55 rom i 2006, til 394 hotellrom og 17.000 m2 i 2018.

Hvem er gjestene hos dere?

- Gjestene kommer for en stor del fra næringslivet i Groruddalen og Oslo Nord, der det ligger en lang rekke industri- og servicebedrifter, pluss mange bilfirmaer og endel offentlig virksomhet. Det skjer utbygginger her hele tiden. På ferie-/fritidsmarkedet har vi i den senere tid fått inn stadig flere turoperatører, særlig med kinesiske turister, årets siste kinesiske gruppe har vi i julen. Ferie-/fritidsmarkedet har vist en fin økning i 2018, høysesongen er mellom 15.mai og 15.september. Ukependlere utgjør også en stor del av gjestene hos oss. Vi har også inntrykk av at stadig flere som kommer med bil, ønsker å bo på et hotell utenfor bykjernen. Vi får i underkant av 150 parkeringsplasser når alt er klart.

 Hvordan har 2018 vært for hotellet?

- Vi har jo økt med 84 rom siden 1.januar 2018, beleggsprosenten for 2018 havner på mellom 59 og 60%, ifjor hadde vi 59%. Så vi har greid å holde beleggsprosenten, til tross for kapasitetsøkningen. Målet for 2019 er å øke beleggsprosenten 2-3%. Omsetningen er øket med 25% i 2018, i forhold til året før, målet er å øke like mye i 2019. Det ser ut som vi ender 2018 på rundt 92.000 gjestedøgn, da kommer konferansemarkedet i tillegg.

Vi har også ansatt 15 nye medarbeidere i år, så nå har vi ca 100 på lønningslisten. Det har gått veldig greit å rekruttere de vi har hatt bruk for. Det er fantastisk hvor liten utskiftning det har vært på de ansatte de siste ti årene, for eksempel er kjøkkenstaben den samme som for fire år siden.

 Hvor viktig er møte- og konferansemarkedet?

- Frem til nå har Thon Hotel Linne vært et forretningshotell med stor aktivitet på dagmøter. Nå er det flere av konferansegjestene som overnatter, da bruker vi overnattingskapasiteten i hovedbygget, der konferanseavdelingen ligger, for disse. Vi har et mål om at 25% av omsetningen skal være konferanserelatert. Hotellets konferanseavdeling på 1200 m2 er ytterligere komplettert med Bjerkesalen, som kan ta 150 i kino-oppsett.

Hvordan ser innbookingen ut fremover?

- For 2019 har vi nesten 40.000 romdøgn booket inn, det er rundt 10.000 bedre enn på samme tid i fjor. Så det ser lovende ut. På kurs- og konferansemarkedet er det ganske mye ad hoc på dagmøter, men også en god del på lang sikt. Vi har endel faste konferansearrangører som bruker oss jevnt og trutt. For 2019 er målet 100.000 gjester på rom, pluss konferanseaktiviteten. Totalmålet for 2019 er 125.000 gjester innom huset.

Les hele artikkelen i HRR nr.8

 

Annonse
Annonse
Annonse