Annonse

Europeisk turisme: utflating av veksten for resten av 2011

The European Travel Commission* (ETC) har nylig offentliggjordt rapporten European Tourism in 2011 - Trends & Prospects, for annet kvartal.

Her er noen av hovedpunktene:
- Det var fortsatt sterk vekst i reiser til europeiske destinasjoner ut mai. Nesten alle destinasjoner melder om økning i antall ankomster for årets første tre til fem måneder.
- Men den sterke veksten skyldes delvis sammenligningen med april 2010, da store deler av europeisk luftrom var stengt som følge av “askeskyene”. Denne effekten vil avta i de neste månedene.

- De siste tallene når det gjelder overnatting og ankomster viser moderat vekst, mens tallene fra de europeiske flyselskapene viser en beskjeden økning i de siste ukene. Tilgjengelig, og stadig økende kapasitet, skulle sørge for konkurransedyktige priser på flybilletter, noe som burde stimulere etterspørselen etter reiser resten av året.
- Hotellbelegget flatet ut i Syd- og Øst-Europa i mai, mens i resten av Europa var etterspørselen relativt stabil. Gjennomsnitts rompriser fortsatte å øke over det meste av Europa, som svar på den økende etterspørselen. Omsetningsøkningen for hotellene kommer nå primært som følge av høyere priser, istedenfor øket etterspørsel.

- ETC forventer at den generelle veksttrenden vil avta i resten av 2011, fordi sammenligningen blir med måneder med sterkere etterspørsel i 2010. Uro i verdensøkonomien vil igjen kunne påvirke etterspørselen for europeisk reisebransje.
- Utflatingen av veksten i 2.kvartal reflekterte sannsynligvis flere midlertidige faktorer som allerede har avtatt. Opphentingen i økonomien i industrilandene har nå nådd et stadium der den er selvbærende, spesielt når vi også tenker på den fortsatt sterke veksten i «de nye markedene»

*Originally established in 1948, ETC has been promoting Europe internationally for over 60 years. The main objectives of the European Travel Commission are to:

Promote Europe as an attractive tourist destination;

Assist member NTOs to exchange knowledge and work collaboratively;

Provide industry partners and other interested parties with easy access to material & statistics regarding inbound tourism to Europe.

Annonse
Annonse
Annonse