Annonse

Fjord line kan ta 100 vogntog daglig mellom bergen og stavanger


- Fjord Line kan med våre to nye og miljøvennlige cruiseferger, bidra til å flytte godstrafikk fra vei til sjø mellom Bergen og Stavanger, uten å belaste offentlige budsjetter med en krone. Det sier adm. dir. Ingvald Fardal. Han håper den nye regjeringen snarest vil ta de beslutningene som er nødvendige for å tillate godstrafikk på Fjord Lines skip langs kysten av Vestlandet.

På Zero-konferansen tirsdag 5. november sa statsminister Erna Solberg at hennes regjering vil føre en mer ambisiøs klimapolitikk enn den forrige regjeringen. Å flytte godstrafikk fra vei til sjø er ett av tiltakene hun har tro på.

- Statsministeren tok forbehold om at en målrettet flytting av godstrafikk fra vei til sjø er et spørsmål om offentlige budsjettprioriteringer. Fjord Line kan imidlertid tilby denne løsningen uten at det skal belaste offentlige budsjetter med en krone. Det vi trenger er en presisering av norske tollregler som gjør det mulig for skip som seiler i utenriksfart til også å frakte gods mellom destinasjoner innenriks i Norge, sier Ingvald Fardal.

Kan ta hundre vogntog hver dag

Den første av Fjord Lines to nye cruiseferger, MS «Stavangerfjord», startet seilinger på linjene Bergen – Stavanger – Hirtshals og Hirtshals – Langesund i juli iår. Når den andre cruisefergen, som skal døpes MS «Bergensfjord», blir klar for seiling i april neste år, vil Fjord Line tilby passasjerer og godstransportører daglige avganger fra alle de fire havnene. Fylkestinget i Hordaland vedtok enstemmig på sitt møte i juni en uttalelse der man ba finansministeren se nærmere på tollreglene, slik at avgiftsfri servering og salg av varer på Fjord Lines skip kan kombineres med sjøtransport av gods mellom havner i Norge. Problemstillingen knyttet til transport av gods mellom Bergen og Stavanger, er blitt ytterligere aktualisert som følge av at Flaggruten mellom de to store byene på Vestlandet skal legges ned. I vedtaket fra fylkestinget i Hordaland, ble det vist til at Fjord Line samlet kan ta ca 100 vogntog inn og ut fra Bergen hver dag, hele året. «Skipa går uansett, og slik sett vil det vera ein stor miljøgevinst å få fylt ferja, samstundes som ein flyttar vekk vogntog frå E 39», heter det blant annet i uttalelsen.

«Vinn vinn»-løsning

- Vi seiler transportetappen mellom Bergen og Stavanger med halvfulle skip. Årsaken er at halvparten av godsvolumet og passasjerene som skal til eller kommer fra Danmark, kommer på eller går av i Risavika ved Stavanger. Det vil dermed både bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk, og ikke minst av hensyn til miljø og klima, være hensiktsmessig å tilby den ledige kapasiteten på strekningen til transport av vogntog og gods, understreker Ingvald Fardal.

Han oppfordrer finansministeren til snarest å foreta den presiseringen av toll-bestemmelsene som er nødvendig for at Fjord Line skal kunne tilby godstransportørene å seile mellom Bergen og Stavanger, istedenfor å kjøre den samme strekningen. – Vi skal gjøre vårt for at et slikt tilbud blir opplevd som konkurransedyktig i markedet for transport av gods, lover Ingvald Fardal.

 

Annonse
Annonse
Annonse