Annonse

Halvparten av reiselivsbedriftene frykter de må si opp ansatte

Coronapandemien har ført til det største økonomiske tilbakeslaget i nyere tid. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet, og er den som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en slags normal tilstand.

Over 80 % av NHO Reiselivs medlemsbedrifter mener det vil ta mellom ett og tre år før man er tilbake til situasjonen før corona. De økonomiske tiltakene har begrenset skadevirkningene av krisen, men for svært mange er situasjonen svært krevende. Flere, særlig blant sesongbedriftene, har også falt utenfor ordningene.

NHO Reiseliv har sendt ut ukentlige medlemsundersøkelser siden begynnelsen av mars, i deres siste situasjonsanalyse går det bl.a. frem at:

- Halvparten av reiselivsbedriftene – gitt dagens økonomiske situasjon – frykter at de må si opp flere av sine ansatte, hvis ikke de får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober.

17 prosent av reiselivsbedriftene svarer at de vil si opp mellom 10 – 25 prosent av de ansatte 

13 prosent svarer at de vil si opp mellom 26 – 50 prosent av de ansatte   

10 prosent svarer at de frykter de må si opp over halvparten av de ansatte   

Det er særlig innen hotell og overnattingsbransjen at mange bedrifter frykter de må si opp ansatte; 6 av 10 bedrifter.  

Mange står uten bookinger for høsten

- Kun 13 prosent av reiselivsbedriftene har det samme antallet bestillinger eller bookinger i september i år, som de hadde i september i fjor.  

66 prosent melder om færre bestillinger for september sammenlignet med i fjor. 15 prosent har ingen bestillinger i september. 

Det samme gjelder for oktober; det er en stor nedgang i forhåndsbestillinger. 28 prosent har ingen bestillinger i oktober, som vanligvis er en svært travel måned for kurs- og konferansemarkedet spesielt. 

Mange frykter fortsatt konkurs

- 25 prosent av reiselivsbedriftene vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av corona. Det er en god nedgang fra forrige undersøkelse NHOR gjennomførte i slutten av juni, der 36 prosent av bedriftene svarte det samme. 

Variasjonene er store mellom de ulike bransjene i reiselivet; halvparten av bilutleierespondentene melder om reel risiko for konkurs, 33 prosent innen opplevelser og kultur, mens 24 prosent av hotell- og overnattingsbedriftene og 27 prosent av servering og uteliv svarer at de frykter konkurs.  

Annonse
Annonse
Annonse