Mye er galt i utelivsbransjen, viser tilsynene fra Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Mye er galt i utelivsbransjen, viser tilsynene fra Arbeidstilsynet.

Foto

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fant regelbrudd i 7 av 10 kontroller i utelivsbransjen

Publisert: 10. mai 2023 kl 12.50
Oppdatert: 10. mai 2023 kl 12.50

Det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøregelverket i 70 % av disse.

– Det er viktig og riktig å føre tilsyn med overnattings- og serveringsbransjen, det ser vi tydelig på antall brudd på lovverket som vi har avdekket, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Flest restauranter

Tilsynene var uanmeldte og ble gjennomført over hele landet i perioden fra januar 2022 til januar i år hovedsakelig hos restauranter – men også barer og hoteller.

– Våre tilsyn er risikobaserte, det vil si at de gjennomføres ut fra en vurdering av hvor det er størst sannsynlighet for å finne brudd på lovverket som regulerer arbeidsvilkårene til ansatte, sier Vollheim.

Hun mener den høye bruddprosenten tyder både på at Arbeidstilsynet treffer på utvelgelse og at innsats må fortsette.

LES MER | Hotell og restaurant | Hver tredje er lavtlønnet, viser fersk rapport | Reiseliv1

Saken fortsetter under annonsen

De vanligste bruddene

Der det oftest ble funnet brudd var i forbindelse med arbeidskontrakter, overtidsbetaling og minstelønn.

– Dette er alvorlig, og det underbygger det at overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte næringene. Den er preget av mange små virksomheter, høy turnover og mye deltidsarbeid. I tillegg er det ofte en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, lav organisasjonsgrad både blant arbeidstakere og arbeidsgivere, og ofte lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler, både plikter og rettigheter. Da er det spesielt viktig at vi gjennomfører tilsyn, sier Vollheim.

Her er noen av resultatene:

  • 40 % brudd – minstelønn: Overnatting og servering er en allmenngjort bransje. Det betyr at ansatte har krav på minstelønn.

  • 40 % brudd – overtid: Ansatte fikk enten ikke fått betalt for overtid i det hele tatt, eller fått mindre enn det de har krav på.

  • 27 % brudd – arbeidsgiver uten oversikt: Manglet oversikt over hvor mye ansatte jobbet

  • 30 % brudd– arbeidsplan manglet

  • 68 % brudd – mangler i arbeidsavtaler, under minimumskravene

Unge skal skjermes

I 23 av de kontrollerte virksomhetene har ikke arbeidsgiver sørget for å overholde bestemmelsene om arbeidstid for barn og ungdom. I overnattings- og serveringsbransjen jobber en stor andel unge arbeidstakere og de skal beskyttes mot arbeid som kan være skadelig for dem.

Saken fortsetter under annonsen

– Dette innebærer at de i enda større grad enn voksne skal skjermes for nattarbeid, som vi vet kan gi negative effekter på blant annet helsen og det sosiale livet. Ungdommer under 18 år skal for eksempel som hovedregel ikke jobbe etter klokken 21, og det er egne regler for pauser og arbeidstid generelt.

Ber om tips 

Arbeidstilsynet vil gjerne få varsel om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold. Det kan gjelde forhold på egen arbeidsplass eller forhold som man er vitne til på andre arbeidsplasser. Tipser kan velge å være anonym.  

– Vi vurderer alle tips og varsel, og om vi skal følge opp med tilsyn, sier Vollheim, som oppfordrer til å bruke tilsynets tipsløsning.

Ledige stillinger – reiseliv