istock/lya cattel

Attraktive hotellinvesteringer

Publisert: 30. september 2021 kl 09.50
Oppdatert: 30. september 2021 kl 09.50

Det skyldes blant annet at etterspørselen fra gjestene øker, det kommer ikke mange nye hoteller inn i markedet og alternative investeringer gir historisk lav avkastning.

- De fleste hotellprosjektene som var under bygging for ett år siden er ferdige, og svært mange av de som var på planleggingsstadiet er blitt utsatt eller kansellert. Det betyr at mindre ny kapasitet kommer inn på markedet i den nærmeste årene.

Byggeomkostningene er øket betydelig på grunn av sterkt press på de globale transportkjedene under covid og prisene på stål, jern og tømmer er øket med 25% i det siste året, skriver Derek Olsen, i det amerikanske eiendomskonsulentselskapet EVP, i magasinet Hotels.

Nye prosjekter opplever også økte omkostninger på grunn av høyere lønninger og dyrere frakt. Økte omkostninger på nybygg gjør det mer attraktivt å kjøpe eksisterende hoteller, selv om salgsprisene fordelt per rom ikke er gått ned under pandemien, slik mange regnet med. Det er også blitt mye lettere å skaffe finansiering og mange investeringsfond er interessert i hotellmarkedet.

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – reiseliv