Annonse
- Vi har stor tro på en bred skandinavisk satsing og det å ta en tydelig posisjon i hvert av landene, sier Thomas Gillespie, fungerende CEO i First Hotels.

First Hotels vil vokse betydelig i Skandinavia

- Selv om markedet har vært utfordrende, har vi jobbet på spreng. Med nye eiere, ambisiøse vekstplaner, samt fantastisk medarbeidere og franchisepartnere, skal vi stå i fremste rekke når samfunnet igjen åpner, sier Thomas Gillespie, fungerende CEO i First Hotels.

Blant målene FIRST Hotels har, er vekst i den skandinaviske hotellporteføljen.

- Vi er derfor nå på utkikk etter energiske og erfarne forretningsutviklere, med et godt skandinavisk nettverk. Vi ønsker betydelig vekst i antall First-hoteller, samt befeste vår posisjon som en av Skandinavias ledende hotellkjeder, sier Gillespie.

- De fysiske produktene er hovedsakelig de samme, men det er ingen tvil om at bransjen har endret seg mye det siste året – og vil måtte endre seg mer. Jeg tror vi vil se til dels store porteføljeendringer, og det er store muligheter for de hotellkjedene som identifiserer hotellenes behov og leverer på disse, sier Gillespie.

I et marked blant annet preget av stor konkurranse og utfordrende marginer, vil hotelleiere og hotelldriftsorganisasjoner sette store krav til systemer og teknologi.

- Teknologi har alltid vært viktig, men etter gjenåpningen vil det bli et absolutt suksesskriterium. Derfor skal vi integrere bransjeledende løsninger for hotelldrift, markedsføring og distribusjon gjennom kompakte, men likevel fleksible nøkkelferdige løsninger og tilby disse til svært konkurransedyktige priser. Dette vil gi hotelierene anledning til å bruke mer av sin dyrebare tid på det de kan og utfører aller best, nemlig å ta seg av gjestene sine, sier Gillespie.

Pandemien har heller ikke lagt noen demper på ambisjonene til First Hotels og hotellkjeden har klare mål om vekst i alle de tre skandinaviske landene.

- Vi har stor tro på en bred skandinavisk satsing og det å ta en tydelig posisjon i hvert av landene. Men for å virkelig forløse vårt potensiale, er vi blant annet nødt til å engasjere personer som ser muligheter, har høy kapasitet og vet hva som rører seg i bransjen, sier Thomas Gillespie.

First Hotels driver i dag 32 hoteller. Selskapet eies av Investorgruppen ALM og Asmund Haare med familie.

Annonse
Annonse
Annonse