Annonse
Foto: Norefjell.com

Norefjell Ski & Spa anker etter tap i retten om epidemiforsikring

Oslo tingrett frifant fredag Codan forsikring. Norefjell Ski & Spa dømmes til å betale 1,193 millioner kroner i sakskostnader.

Saken mellom Codan forsikring og Stordalen-hotellet kan ha konsekvenser for hele Choice-kjeden. Hadde hotellet nådd frem med søksmålet, kunne det utløst krav på flere hundre millioner kroner fra hele konsernet.

Advokat Erik Sandtrø, som har representert hotellet, opplyser til NTB at dommen vil bli anket.

Sentralt i saken er tolkningen av begrepet «epidemisk utbrudd». Tingrettsdommer Kim Heger viser i dommen til bevisførselen i retten om at skaden måtte være inntruffet på hotellet.

– Etter bevisførselen og ovennevnte gjennomgang av faktum og tolkningsprinsipper, konkluderer retten med at den omtvistede klausul om «epidemisk utbrudd», ikke dekker den pandemisituasjon Norge og verden sto i og fortsatt står i, samt at det heller ikke var partenes mening at den skulle gis et slikt ekstraordinært nedslagsfelt, står det i dommen.

Heger legger til at selv om «epidemisk utbrudd» hadde ligget innenfor forståelsen av pandemien, så mener retten at partene har hatt en annen forståelse av uttrykket og av den klausulen i forsikringen som har vært oppe til diskusjon.

Annonse
Annonse
Annonse