Annonse

Oslo-hotellene nær 2019-nivå i helgene i høst

 

For når det gjelder gjeste-«mix’en» mellom ukedager (søn-tor) og helg (fre og lør) er utviklingen svært ulik. RevPAR i helgene i høst er nesten på nivå med tilsvarende i 2019, mens i ukedagene ligger man langt bak. Merk at vi her har definert høsten til perioden 1. september – 23. november.

Det er lett å trekke den slutningen at ferie og fritid holder stand, mens yrkes- og KK-trafikken ligger langt bak normalen etter sommeren. Men for ordens skyld skal det presiseres at ikke all weekend-trafikk på hotellene er ferie- og fritidsgjester. Og midtuke-trafikk behøver ikke bare være knyttet til yrkes- og konferansegjester.

Tallene er basert på rapportering fra deltakende hoteller til Benchmarking Alliance (BA), og er analysert av BAs samarbeidspartner Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiseliv1. Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som bistår innen hotelleiendom, hotelldrift og benchmarking/analyse.

«Dekningen» varierer – typisk er 85-95 % av alle hotellrom i de norske storbyene representert. For eksempel i Oslo med Fornebu, inngår hoteller med totalt nærmere 15.000 rom.

Mer hotelldata fra Benchmarking Alliance kommer her i nettutgaven i tiden fremover. Les ellers mer i vår papirutgave Reiseliv1, der vi i kommende nummer tar for oss hotellåret 2021 i storbyene. I bladet finner du også masse annet spennende bransjestoff.

Kommende utgave er ute hos abonnentene 10. desember.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse