Annonse
Foto: Trondheim kommune

Scandics prosjekterte storhotell i Trondheim skyves ut i tid

Bane NOR Eiendom, sammen med Utstillingsplassen Eiendom, står bak planene om et nytt konferansehotell på Nyhavna i Trondheim. Det er inngått avtale om at Scandic skal være operatør. Til å stå for utviklingen av hotellet, har Bane NOR Eiendom AS og Utstillingsplassen Eiendom AS (UPE) etablert et felles SP-selskap (50/50), Nyhavna Hotell Utvikling AS. Bane NOR Eiendom eier den 15 mål store «Tollpost-tomta», som er tiltenkt hotellet.

Det nye hotellet, som skal bli byens største, er planlagt med 425 rom og konferansefasiliteter på 3500 - 4000 kvm. Med dette hotellet skulle Trondheim bli rustet til å ta imot flere av de store konferansene og kongressene som gjerne legges til Oslo eller Gardermoen.

At reguleringen har tatt lengre tid enn forventet, skyldes bl.a. at den nye havneloven i 2020 åpnet muligheten for å utvikle de norske havnenes arealer til andre formål. Men også tilstanden i hotellmarkedet, der konferanser er det segmentet som forventes å være det siste som tar seg opp igjen etter pandemien. Det har også vært en underskriftsaksjon blant folk i Trondheim imot hotellplanene.  

Byutvikling på Nyhavna

I slutten av januar i år vedtok representantskapet i Trondheim Havn IKS å inngå aksjeeieravtale med Trondheim kommune. Det nye partnerskapet markerer en milepæl i den årelange prosessen med byutvikling på Nyhavna. Det nye eiendomsselskapet vil gå i gang med regulering og utvikling av de de gamle industri- og havnearealene.

- Etablering av Nyhavna Utvikling AS er et tidsskille som setter fart i arbeidet med omformingen av Nyhavna til en bydel med arbeidsplasser, boliger, offentlig og privat service, men også med gode uteområder, gode energiløsninger og god tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtrafikk. Jeg er glad for at vi nå får dette til i godt samarbeid med de øvrige eierne i havneselskapet og med nybrottsarbeid som har blitt mulig på grunn av endret havnelovgiving, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Samarbeidet om Nyhavna startet i en tid da Havne- og farvannsloven ikke tillot transformasjon av havneområder, det har den nye havneloven av 2020 forandret på.

 

Annonse
Annonse
Annonse