Til tross for et omsetningsfall på fire milliarder kroner, er Petter Stordalen lettet over at det ikke gikk enda verre.

Strawberry/Kate Gabor

Solgte aksjer for 570 millioner kroner

Publisert: 31. august 2021 kl 10.23
Oppdatert: 31. august 2021 kl 10.23

– Konsernet tapte 2,8 milliarder kroner, men jeg hadde aldri trodd jeg skulle si at dette er gode, røde tall. Jeg tar da utgangspunkt i at vi, som Nordens største reiselivskonsern, mer eller mindre fikk næringsforbud i mars i fjor, sier hotelleier og investor Petter Stordalen til Finansavisen.

For i løpet av fjoråret stupte inntektene for Stordalens Strawberry-system. Ikke overraskende, ettersom hotellkjeden Nordic Choice står for den aller største delen av driften. Fra inntekter på like over 12 milliarder kroner i 2019, endte fasit for fjoråret på 7,7 milliarder kroner.

Til tross for et omsetningsfall på fire milliarder kroner, er Stordalen lettet over at det ikke gikk enda verre.

– Vi gikk ut av fjoråret med bankinnskudd, kontanter og ubenyttede trekkfasiliteter på 1,2 milliarder kroner. Da coronakrisen traff var vi raskt ute med å søke DNB om én milliard kroner i ekstra kreditt, ved årsskiftet hadde vi ikke brukt noe av den. Det vil si at vi tok oss gjennom hele krisens første år uten å benytte den ekstra trekkfasiliteten. Det er kun mulig ved å ha et godt utgangspunkt, med mye kontanter, mener han.

Et av grepene som ble gjort, var å kvitte seg med store deler av aksjeporteføljen. Ved inngangen av fjoråret hadde Stordalen-systemet markedsbaserte aksjer for 888 millioner kroner. Da året var omme satt Strawberry Capital igjen med aksjer for 318 millioner kroner.

I løpet av fjoråret gikk gjelden fra 10,1 til 11,2 milliarder kroner, der den langsiktige gjelden til bankene økte med 1,3 milliarder kroner, til 7,4 milliarder. Samtidig fikk konsernet totalt 837 millioner kroner i coronastøtte, der 330 millioner kroner kom fra den norske staten mens 360 millioner kom fra svenske myndigheter.

– I år havner vi nok på rundt 7,5 til 7,6 milliarder i omsetning. Januar, februar og mars var meget krevende, april var krevende, juni var litt bedre og juli var bra. August ser rimelig bra ut, men vi har fremdeles utfordringer på grunn av myndighetenes restriksjoner, sier Stordalen.

Annonse

Ledige stillinger – reiseliv