Annonse
Foto: Illustrasjonsfoto

Stadig nærmere gamle høyder for hotellene

Alle storbyene hadde oktoberbelegg langt over nivåene for oktober 2020.

Det har vi også sett i andre måneder, men nå var det også seks storbyer

som hadde høyere rombelegg enn i 2019, siste normalår i hotellbransjen.

Dog i Oslo er det et godt stykke opp til normalnivå, og også for noen av

de andre største byene mangler det en del. 

Prisbildet er stort sett godt, sett fra storby-hotellenes ståsted. Og dette

gjør at mulighetene for lønnsomhet i bransjen har økt.

"Samlede" Norge-tall, som her omfatter hoteller med tilsammen 60.000

værelser - primært i byene - viser 4%-poeng lavere hotellrombelegg i

oktober 2021 enn i oktober 2019, men hele 25%-poeng høyere enn i

oktober i fjor.

 

Kilde:    Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

(*)         Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

(**)       Inkl. flyplasshoteller (Stjørdal)        

(***)     Inkl. Sola og Sandnes

 

 

Annonse
Annonse
Annonse