Annonse

Stengte hoteller og svak krone ga milliardsmell for Wenaasgruppen

Wenaasgruppen melder om driftsresultat for 2020 på NOK 42 millioner (NOK 953,5 millioner i 2019), resultat før skatt ble minus NOK 985,9 millioner (NOK 1,39 milliarder i 2019). Omsetningen var NOK 1,4 milliarder, mot NOK 2,75 milliarder året før.

Det ble solgt børsnoterte aksjer med tap for å sikre en tilfredsstillende kontantbeholdning i den første fasen av pandemien.

«De fleste hotellene var på grunn av covid-19-pandemien stengt store deler av året fra midten av mars 2020. Gjennomsnittlig belegg på hotellporteføljen ble 23,9 prosent mot 71,5 prosent i 2019. Snittpris pr. rom ble kr 819,- mot kr 915,- i 2019. Det har vært et sterkt fokus på å redusere kostnadene og bare helt nødvendige investeringer er gjennomført», skriver styret i Wenaasgruppen.

Hotellene er fortsatt sterkt påvirket av pandemien og 2021 blir også et utfordrende år, men resultatet forventes å bli betydelig bedre enn i 2020

– Jeg er langt ifra fornøyd med resultatet, som skyldes en kombinasjon av delvis stengte hoteller og hoteller med minimal omsetning, samt effekten av en svak krone, sier eier og styreleder Lars Wenaas til DN.

Wenaasgruppen hotellvirksomheten består av 28 hoteller med totalt 11.788 rom, i større byer i Europa og Russland. Hotellene drives enten i egen regi på managementavtaler eller gjennom leieavtaler.

Annonse
Annonse
Annonse