Annonse

Svært svake februartall for kommersielle overnattinger

Det er i underkant av 1,3 millioner færre enn i februar i fjor og betyr en nedgang på 58 prosent.

I februar gikk antall utenlandske gjestedøgn tilbake med 86 prosent, mens norske gjestedøgn ble halvert. Ser vi et år tilbake, viser tallene en god vekst av både norske (+12 %) og utenlandske (+15 %) gjestedøgn, og februar 2020 ble den siste måneden i rekken av sammenhengende vekst gjennom flere år. Februar i år derimot, var preget av den muterte virusvanten som førte til strengere reiserestriksjoner, og selv et år inn i pandemien må vi tilbake til april og mai i fjor, for å finne et så lavt antall av utenlandske gjestedøgn i landet.

Antall overnattinger ved hotellene gikk ned med 65 prosent, camping med syv prosent og overnattinger ved hyttegrender og vandrerhjem med 40 prosent.

Kommersielle gjestedøgn februar 2021 og jan-feb 2021

                       Feb. 2020              Feb. 2021                %-endring     Jan-feb %-endring

I alt                2 206 272            923 296                      -58 %           -58 %

Norge           1 566 396             835 659                       -47 %          -49 %

Utlandet i alt   639 876               87 637                      -86 %           -81 %

 

Annonse
Annonse
Annonse