Comfort Hotel Børsparken midtpunkt for stort arbeidsinkluderings-prosjekt

Publisert: 19. januar 2023 kl 10.42
Oppdatert: 19. januar 2023 kl 10.42

Comfort Hotel Børsparken og OsloKollega tilbyr arbeidstrening til mennesker som av ulike grunner er falt utenfor arbeidslivet. Mange har aldri hatt en jobb. Det kan skyldes psykiske eller fysiske utfordringer, eller det kan skyldes helt andre forhold, for eksempel at de har en kriminell bakgrunn.

– Det å være utenfor arbeidslivet har høye omkostninger både for den enkelte og for samfunnet. For Nordic Choice Hotels har inkludering alltid vært en del av vårt DNA, og som forretningsmann vet jeg at vår satsning på inkludering gir bedre kultur. God arbeidskultur handler om viljen til å investere i mennesker, sier Petter A. Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels driver hotellet, mens OsloKollega, som eies av Oslo kommune, er ansvarlig for opplæring og oppfølging av kandidatene i ulike programmer. Med god fagkunnskap, tett oppfølging og tydelige rammer tilrettelegges det for en trygg vei inn i arbeidslivet. Arbeidslederne fra Nordic Choice Hotels står for faglig opplæring og progresjon, mens OsloKollega gir hjelp til å skrive CV-er og jobbsøknader og tilbyr veiledningssamtaler.

– Vi er uhyre stolte av prosjektet og hotellet og samarbeidet med Nordic Choice Hotels. Siden vi startet dette prosjektet for tre og et halvt år siden, har rundt 200 personer fått arbeidstrening og veiledning, og resultatene er formidable. 57 prosent av de som har vært gjennom Arbeidsforberedende trening-tiltaket (AFT) i OsloKollega det siste året har nå fått jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, sier Ola Thorsén i OsloKollega.

Oslos viktigste hotell er lokalisert på Comfort Hotell Børsparken, midt i Oslo sentrum. Dette er et initiativ som kommer i tillegg til den operative driften av hotellet.

På lanseringen torsdag vil både Petter Stordalen og byrådsleder Raymond Johansen være tilstede, i tillegg til daglig leder i LIN, Rabia Musavi, komiker Hani Hussin og Kjersti Haugland i DNB.

Fakta om Oslos viktigste hotell, Comfort Hotel Børsparken:

Saken fortsetter under annonsen
  • Nordic Choice Hotels driver hotellet, mens OsloKollega er ansvarlig for opplæring og oppfølging av kandidatene i ulike programmer.
  • Teamet er satt sammen av 2 veiledere fra OsloKollega og 3 arbeidsledere på hotellet. Veiledere har ansvar for at kandidatene får hjelp til CV, jobbsøknader og veiledningssamtaler.
  • Arbeidsledere står for faglig kompetanse, motiverende samtaler og progresjon.

Alle arbeidslederne er rekruttert fra Nordic Choice Hotels.

  • OsloKollega eies av kommunen og jobber på oppdrag fra NAV.
  • I dag har Oslos viktigste hotell, Comfort Hotel Børsparken 25 aktive kandidater fordelt på resepsjon, kjøkken, housekeeping og teknisk avdeling.