Det ligger i Festningshotellenes visjon at prosjektet skal bidra til historie- og kulturformidling.

Det ligger i Festningshotellenes visjon at prosjektet skal bidra til historie- og kulturformidling.

Foto

De Historiske

Planer for ytterligere hotellutbygging på Oscarsborg

Publisert: 12. mai 2023 kl 09.40
Oppdatert: 12. mai 2023 kl 09.46

­Ved etableringen av hotellvirksomheten på Oscarsborg Festning, ønsket Staten v/Forsvarsbygg en mulighetsstudie for etablering av overnatting i hovedfortet, i tråd med historisk bruk.

Mulighetsstudien viser mulighet for utvikling av i første omgang 16 rom/suiter i hovedfortets opprinnelige forlegningsrom – lokaler som har stått ubrukt og forfalt siden Forsvaret avviklet sin aktivitet ved festningen. Festningsverket er fredet, og utviklingen krever ny teknologi og optimal kreativitet. Utviklingen skal nennsomt ivareta den fredete bygningsmassen og ikke påføre bygget noen tekniske inngrep.

Tanken om at (historisk) bruk er beste vern er gjeldende gjennom hele prosessen, og det ligger i Festningshotellenes visjon at prosjektet skal bidra til historie- og kulturformidling, så vel som å tjene dagens behov for innkvartering av høyt sikkerhetsnivå. Med sin lokasjon på en øy i Oslofjorden kan man ivareta sikkerhet og diskresjonsbehov på en helt annen måte.

Oscarsborg Festning er kjent som «stedet for de store avgjørelsene» i historiebøkene, på grunn av oberst Birger Eriksens modige avgjørelser natt til 9. april 1940, og i snart 20 år har Festningshotellene bidratt til nye historier på festningen.

Oscarsborg Festning skal fortsatt være tilgjengelig for allmennheten.

Festningshotellene søker samarbeid rundt prosjektet med aktører som Innovasjon Norge og teknologitilbydere, forsvarssektoren, samt både kommunale og statlige myndigheter. Hotellvirksomheten på Oscarsborg Festning er grunnlaget for en levende festning hele året.

Festningshotellene består i dag av Oscarsborg Hotel & Resort på Oscarsborg Festning, Festningen Hotel & Resort på Kongsvinger Festning og Reenskaug Hotel i festningsbyen Drøbak.

Saken fortsetter under annonsen