Annonse

Hotellkonsulenter slår seg sammen

Tore Rodahl (bildet) starter hos Wiederstrøm Hotel Consulting. Han kommer fra Horwath HTL, hvor han har alternert mellom avdelingene i Oslo og London og har med seg 10 års konsulenterfaring i hotell- og reiselivsnæringen.

- Veldig stas at en kapasitet som Tore Rodahl velger å gå inn i min lille virksomhet. Dette blir et skikkelig løft for selskapet, sier Peter Wiederstrøm.

- Årsakene til at vi gjør dette er mange. For det første øker vi kapasiteten, vi får større kompetanse og vi oppnår en del synergier og stordriftsfordeler. Vi har begge lang driftserfaring, men mens jeg har jobbet mest med losjidelen av hotell, har Tore solid F&B-bakgrunn. I tillegg har han internasjonal erfaring og har jobbet med cruise. Slik sett utfyller vi hverandre bra, sier Wiederstrøm.

- Jeg setter stor pris på tillitserklæringen fra Peter, og ser frem til å være med på den videre utviklingen av Wiederstrøm Hotel Consulting. Dette er en svært spennende tid i norsk hotell- og reiselivsnæring. Peter og jeg har hatt mange diskusjoner om hvordan vi kan tilby tjenester som løser problemer og bidrar til verdiskapning for store og små aktører i næringen. Det er viktig å fange opp kundenes utfordringer ved å lytte, og å stille gode og relevante spørsmål. Summen av disse samtalene, vår kunnskap og erfaring, gjør oss istand til å foreslå gode løsninger innenfor kundens rammebetingelser, sier Tore Rodahl.

Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr hotellrådgivning og andre konsulenttjenester for hotell- og reiselivsnæringen. Oppdragsgivere er fra små bedrifter, til store selskaper i privat og offentlig sektor. De betjener hovedsakelig hotelleiere, investorer, operatører og finansinstitusjoner. I tillegg er tjenester etterspurt av eiendomsutviklere, utdanningsinstitusjoner, myndigheter og offentlige organer.

Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse