Annonse

Hurtigruten får ny konkurrent fra 2021

Som kjent har drift av Hurtigrutetilbudet vært satt ut på anbud. Samferdselsdepartementets anbudsinvitasjon for drift av hurtigrutetilbudet med 11 skip for anløp av 34 havner er avgjort. Det endte opp med at fra 1/1 - 2021 skal Kystruten Bergen-Kirkenes (som det nå heter) drives av to selskaper. Hurtigruten ASA med 7 skip, og som ny aktør, Havila Kystruten med 4 skip (bildet). De skal sammen levere daglige avganger på ruten fra Bergen. Rekkefølgen på når skipene skal seile er ikke avklart. Med 11dagers rute, vil uansett startdagene fra Bergen endres fra rundtur til rundtur.

Det er flere temaer som slår en når det gjelder det nye kystrutetilbudet. Først og fremst gjelder det konkurranse og miljøsatsing, men også store investeringer og mer moderne skip. Kystruteavtalen innebærer en årlig kostnad for staten på 800 millioner kroner, eller i snitt 72,7 millioner kroner per skip.

Det er stilt meget strenge miljøkrav til skipene som skal operere Kystrutetilbudet, men i avtalen med staten ligger også en mulig miljøbonusavtale som kan komme rederiene til gode. Havila Kystruten skal bygge fire nye skip basert på LNG-drift og store batteripakker. De tror de derfor har et godt utgangspunkt til å komme godt ut av miljøbonusordningen.

Hurtigruten skal bygge om 7 av sine skip for å kunne klare å tilfredsstille miljøkravene – og sikkert også for å bedre kunne konkurrere med de helt nye Havila-skipene.

Konkurrenter og samarbeidspartnere

I det nye Kystrutetilbudet vil Havila Kystruten og Hurtigruten måtte være både konkurrenter og samarbeidspartnere. Som utgangspunkt konkurrenter om passasjerene, men samtidig vil det være i begges interesse at Kystruten totalt sett fremstår som et godt produkt. Men gjerne med slik forskjell i tilbudet at man fristes til å prøve både Havila Kystruten og Hurtigruteskipene. Hvis de to konkurrentene ikke lykkes i dette, kan det slå negativt ut for begge.

Driftsmessig vil det være en rekke skjæringspunkter som krever samarbeid. Et eksempel på dette er booking av distansereiser, der departementet krever at aktørene skal samarbeide.

For de to aktørene blir det å etablere egne, tydelige varemerker både en viktig oppgave og utfordring.

- Vi er godt i gang med vår merkevare- og posisjoneringsstrategi og arbeider parallelt med vår distribusjonsstrategi, sier Tor Johan Pedersen, salgs- og markedsdirektør i Havila Kystruten. - Vi har mye som skal på plass i løpet av kort tid, og vi er bra i rute.

Kystruten er viktig for Norge. Den har stor økonomisk betydning for mange av de 34 stedene som anløpes. Lykkes Kystruteskipene med å levere gode opplevelser, vil det også kunne bety betydelige gjenkjøpseffekter fra turister som kommer tilbake senere til et eller flere steder som anløpes. Dette for å oppleve mer enn det et kort eller noen timers anløp gir anledning til. Slik sett ligger det et betydelig potensiale i at mange av passasjerene befinner seg på en «egenbetalt visningstur».

- Skipene vil være de mest miljøvennlige kystruteskipene i trafikk og drevet frem av LNG og batteri sier adm. direktør i selskapet, Arild Myrvoll.

Skipene vil sette en ny standard for miljøvennlig kystrutefart og vi vil kunne seile inn i Verdensarvfjorden Geiranger utslippsfritt allerede i 2021, som er 5 år før nullutslipps kravene fra Stortinget trer i kraft.

Skipene som skal bringe videre en stolt kystrutehistorie har nå fått navn, Havila Capella, Havila Castor, Havila Polaris og Havila Pollux. Havila Capella og Havila Castor blir bygget på Tersan verftet i Tyrkia, mens Havila Polaris og Havila Pollux blir bygget på Barreras verftet i Spania.

 

HRR - Per-Erik Winther (Tekst)

 Les hele artikkelen i novemberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse