Annonse

Ikke redusert skjenketid

Regjeringen vil ikke foreslå å innskrenke Alkohollovens maksimaltid for skjenking på det nåværende tidspunkt. Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har påbegynt et prosjekt hvor instituttet vil se på sammenhengen mellom vold og skjenketider i de 30 største byene i Norge. Det vil være viktig å se resultatene herfra før man gjør den endelige vurderingen.

- Jeg er glad for at vi nå får et enda bedre kunnskapsgrunnlag, og at vi kan basere oss på god og oppdatert informasjon fra norske byer om forholdet mellom vold og skjenketider, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Selv om vold ikke er det eneste momentet i vurderingen av denne saken, vil det være relevant at vi nå får en grundigere vurdering av sammenhengen mellom vold og skjenketider i norske byer.

Regjeringen vil om kort tid fremme en proposisjon for Stortinget med forslag til endringer i Alkoholloven, for å følge opp andre saker som ble tatt opp i høringen. I den forbindelse vil Stortinget også bli informert om Sirus sitt prosjekt og regjeringens vurderinger knyttet til ikke å foreslå endringer i skjenketidene på det nåværende tidspunkt. Sirus-rapporten vil trolig foreligge på senhøsten 2011. 

 – En klok og riktig beslutning, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist.

– Det er gledelig at våre innspill er blitt lyttet til. Vi har hele tiden påpekt mangelen på et godt nok kunnskapsgrunnlag på sammenhengen mellom skjenketider og vold, sier Almquist.

Almquist forteller at denne saken har skapt stor usikkerhet i reiselivet. Næringen har vært bekymret for at regjeringen skulle fatte en beslutning i blinde, uten å utrede om en times reduksjon i det hele tatt har noen effekt på reduksjon av vold.

Annonse
Annonse
Annonse